Bravida og Schneider Electric innleder samarbeid om modernisering og vedlikehold av eltavler

Pressemelding

Bravida Norge AS og Schneider Electric Norge AS signerte tirsdag 13. september en samarbeidsavtale som gjør Bravida til en Schneider Electric Service Partner for modernisering og vedlikehold av eltavler.

Gamle brytere kan føre til driftsstans
Alle eiendommer har eltavler og effektbrytere, men få utfører tilstrekkelig kontroll av disse. Når dette utstyret blir gammelt og det ikke finnes reservedeler lenger, kan konsekvensen være at bryterne ikke kan betjenes. I verste tilfelle kan det medføre flere dager med driftsstans.

- Nylig besøkte vi en kunde som opplevde tripp på en av hovedbryterne. Bryteren var omtrent 20 år gammel, og feilen skyldtes trolig mangel på vedlikehold samt slitte deler. Vi anbefalte kunden å skifte hovedbryter på bygget, men byggeieren valgte å vente. Senere skjedde det samme igjen, men denne gangen var det ikke mulig å koble bryteren inn igjen. Bygget sto da uten nettstrøm i lengre tid, sier Petter Eikeland Servicesjef Energy i Schneider Electric.

Forlenger anleggets levetid
Gjennom kontroll av kundens anlegg skal Bravida og Schneider Electric hjelpe med å sikre forlenget levetid på kundens anlegg.

- Schneider Electric er veldig fornøyd med å få Bravida som servicepartner. Gjennom avtalen kan vi bistå eiendomseiere med å sikre kontinuerlig drift av kritisk kraftdistribusjon. Hensikten med avtalen er å hjelpe Bravidas kunder med å kontrollere eltavler, eventuelt kartlegge tilstand og risiko for deretter å vurdere moderniseringstiltak. Moderne elektriske anlegg med kommunikasjon, måling, og fjernstyring tillater pålitelig og effektivt strømbruk for eiendomseiere, sier Maurizio Sandseter Mariani i Schneider Electric

- Vi tror det er et behov for bedre informasjon på området, både for mange av våre kunder og for andre eiendomsbesittere. Gjennom samarbeidet tilbyr vi kontroll, en statusrapport og forslag til nødvendige tiltak. Målet er å finne den økonomisk og teknisk mest fordelaktige løsningen for kunden, sier Stian Søhoel i Bravida.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Stian Søhoel, direktør Marked og Forretningsutvikling, Bravida Norge
Mobil: +47 900 11 138
E-post: stian.sohoel@bravida.no

Maurizio Sandseter Mariani, Manager Marketing Services
Mobil: +47 982 56 824
E-post: maurizio.sandseter-mariani@schneider-electric.com