​3 kjappe med BraIngeniør Jone

Pressemelding

Jone er en av årets BraIngeniører, og deltar i Bravidas utviklingsprogram for ”fremtidens ledere og spesialister”. Han er 32 år og i tillegg til bakgrunn som elektriker, har han en bachelorgrad i Energi og elkraftteknikk og tar nå den erfaringsbaserte mastergraden Executive Master in Business Administration (EMBA) ved Universitetet i Stavanger. Jone har jobbet som prosjektleder i Bravida siden 2015, og har nylig fått ansvaret som Filialsjef i den nyopprettede prosjektfilialen i Stavanger.

1.Hva fikk deg til å søke på BraIngeniør-programmet?
Jeg ble introdusert for BraIngeniør-programmet da jeg søkte på stillingen som prosjektleder i Bravida. Ronny Øvrevik, avdelingssjefen i Stavanger, snakket varmt om Bravidas strategi, hvor kompetanse og utvikling av hver enkelt medarbeider settes høyt. Videre diskuterte vi BraIngeniør-programmet, og hvordan programmet ville kunne bidra til min utvikling som potensiell leder i Bravida.

2.Hva føler du er det viktigste du har lært i programmet hittil?
BraIngeniør- programmet består av totalt fire samlinger hvor det er avsatt to til tre dager med intensive forelesninger. Jeg merket raskt på vår første samling i Stockholm at når Bravida ønsker at vi skal lære, da har de tilrettelagt for nettopp dette, med engasjerte og dyktige forelesere og nøye tilpasset pensum. Fra pensumet så langt syns jeg det har vært spesielt interessant å lære mer om teorier rundt hva som påvirker våre beslutninger, endringsledelse og kommunikasjon. Vi har også gjennomgått en såkalt DISC-analyse, hvor vi fikk en profilanalyse av vår egen adferdsstil. Hver enkelts profil ga grunnlag for gode diskusjoner og læring om hvordan kjennskap til egen adferd kan nyttes i samhandling med kollegaer og andre.

3.Avslutningsvis: hva er det beste med å være Bravidianer?
Jeg ble etter kort tid som nyansatt introdusert for begrepet Bravidianer. Vi er ikke bare ansatt i Bravida, vi er Bravidianere. Til å begynne med skal jeg innrømme at jeg syns det hele virket litt sært, men etter kort tid oppdaget jeg den røde tråden i det strategiske arbeidet til Bravida når det gjelder kompetanseutvikling og hvordan vi driver våre forretninger. Det handler om stolthet; Bravida skaper stolte medarbeidere. Bravida har gjennom mange år satset på mennesket, den enkelte medarbeider lar de utvikle seg, utfordrer og tilrettelegger slik at man kan tas til ”randen” av sitt eget potensial. Det er hva jeg i dag legger i begrepet Bravidaner. Jeg er stolt av å kunne si at jeg i dag får lov til å være en ekte Bravidianer!