Bravida inngår samarbeid med KTH for å utvikle energismarte løsninger

Pressemelding

Bravida ser økt etterspørsel etter klimavennlige tekniske løsninger og ønsker å bidra til en bærekraftig klimautvikling. Det er i den anledning Bravida har innledet et samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Sverige og ansatt Adnan Ploskic, PhD, som spesialiserer seg innen lavtemperatursystemer ved KTHs institutt for strømnings- og klimateknologi.


Effektiv bruk av våre naturressurser er en stor utfordring for verden i dag. Gjennom energieffektive tekniske løsninger, som er montert og vedlikeholdt riktig, vil Bravida bidra til bærekraftig utvikling. En viktig grunn for initiativet er å gi Bravidas kunder energismarte løsninger som hjelper dem å nå ambisiøse klimamål.

- Våre kunder og samfunnet for øvrig stiller allerede høyere krav til tekniske løsninger som minimerer den negative effekten på klimaet. For å oppnå maksimal utnyttelse av løsningene, kreves det en dyktig montør som både kan montere og vedlikeholde løsningene. Gjennom økt kompetanse på feltet, kan vi tilby enda bedre energismarte løsninger, sier Magnus Hamerslag, leder for virksomhetsutvikling i Bravidakonsernet.

Samarbeidet mellom Bravida og KTHs institutt for strømnings- og klimateknologi har allerede startet og begge parter vil jobbe med forskning og utviklingsspørsmål, spesielt innen lavtemperaturoppvarming. Samarbeidet er et langsiktig initiativ for å øke kompetansen i installasjonsbransjen og for å skape mer anvendbar forskning som raskt kan omsettes til produksjon, og komme til nytte for Bravidas kunder og samfunnet.

Adnan vil utvikle Bravidas tjenestetilbud og delta aktivt i kundeprosjekter og serviceoppdrag. Han vil også drive 50 prosent med forskning og opplæring i det innledete samarbeidet med strømnings- og klimateknologiinstituttet ved KTH.

- Jeg har tidligere vist at varmeeffekten fra eksisterende radiatorsystemer kan bli betydelig forbedret ved en gjennomtenkt kombinasjon av radiatorer og bygningers lufttilførselssystem. Det gir både energisparing og bedre inneklima. I det nye forskningsprosjektet, finansiert av Svenska byggbranbranschens utvecklingsfond, vil vi fortsette og utforske lavtemperaturradiatorsystemets potensial. Målet er å redusere energibruken med ti prosent i hus som er utstyrt med radiatorsystemer. Det vil resultere i både lavere oppvarmingskostnader for kunden og redusert miljøbelastning, sier Adnan Ploskic, virksomhetsutvikler i Bravida.

Adnan har jobbet ved KTH siden 2008, hvor han tok sin doktorgrad mellom 2008-2013. Han har tidligere skrevet en doktoravhandling om tekniske løsninger for lavtemperaturoppvarming, Technical Solutions for low-temperature heat emission in Buildings, som ble publisert 15. november 2013.