​Bravida leverer sikkerhetsanlegg til nytt Munchmuseum

Pressemelding

Bravida Norge AS signerte mandag 19. september kontrakt med Kultur- og idrettsbygg for leveranse av sikkerhet på det nye Munchmuseet i Bjørvika. Kontrakten har en verdi på rundt 17 millioner kroner og er et av Bravidas største sikkerhetsprosjekter i Oslo.

- Bravida er stolte over å få tilliten til å levere sikkerhet til det nye Munchmuseet i Bjørvika. Museet vil inneholde kunst fra Norges største kunstner gjennom tidene. Da er det naturlig nok strenge krav til sikkerhet, sier Tore S. Hansen regionsdirektør i Oslo.

Museet skal ha et avansert sikkerhetsanlegg som består av TV-overvåking, adgangskontroll, innbruddsalarm og objektovervåking. Bravidas kontrakt omfatter levering, montering og idriftsettelse av de tekniske sikkerhetsanleggene. I leveransen inngår også Bravidas adgangskontrollsystem, Integra.

- I prosessen fra tildeling til kontraktsignering har vi hatt en bra dialog med oppdragsgiver og fått god tilbakemelding på vår forståelse av prosjektet og oppdragsgivers forventning. Nå gleder vi oss til å komme i gang, avslutter Tore S. Hansen.

Bravida starter designfasen umiddelbart og installasjonsarbeider våren 2018, med ferdigstillelse i løpet av 2019. Museet åpner for publikum i 2020.