Bravida med betydelig ordrereserve på spesialiserte oppgaver

Pressemelding

Fortsatt høy aktivitet innen bygg og anlegg og større fokus på komponenter som bidrar til det grønne skiftet, vil sikre Bravida omsetningsvekst fremover. Ordrereserven til selskapet er historisk høy, med rundt 1,6 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal. Selskapet omsatte i første halvår for 1,4 milliarder kroner og hadde et driftsresultat på 67,8 millioner kroner.

Bravida Norge forventer fortsatt vekst på tjenesteleveranser innenfor bygg og anlegg de kommende årene, men tror på større geografiske forskjeller enn tidligere.
– Vi er nå lite eksponert innenfor olje- og gassektoren, som både er spesialisert og avhengig av markedssituasjonen. Derimot har vi bygget opp solid kompetanse og fått en ledende posisjon innenfor andre spesialområder, der vi ser at det også fremover vil være store behov. Helse- og omsorg, fra sykehus til alders- og omsorgsboliger er et område, et annet er samferdsel og et tredje er komplekse kontorbygg og kombinasjonsbygg, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Innenfor helse har Bravida flere store prosjekter. Selskapet er blant annet leverandør til Universitetssykehuset Nord-Norge, Otium bo- og velferdssenter og Sykehuset i Vestfold. Innen samferdsel arbeider Bravida blant annet med utvidelsen på Gardermoen, på Flesland, kampflybasen på Ørland og Bybaneprosjektet i Bergen.
– Selv om vi har mange prosjekter, står service likevel for over halvparten av vår omsetning og er et viktig satsingsområde. Vi ser blant annet at service knyttet til det ”grønne skiftet” er viktigere for kundene våre. Varmepumpeløsninger, overgang til LED-belysning, mer sofistikerte styresystemer, modernisering eller innstallering av varmeanlegg, utskifting av pumper og vifter og innstallering av solfangere, er kun noen få av de jobbene vi gjør for å hjelpe byggeiere å bli mer miljøvennlige. Drivkraften her er i stor grad leietakere som ønsker seg moderne lokaler, som ikke påvirker deres miljøregnskap negativt, sier Bakke.

Bravida har også spesialisert seg på ladestasjoner for elbiler og samarbeider blant annet med Fortum for installasjon og service på deres ladestasjoner rundt omkring i Norge.
– Vi bistår kommersielle aktører som Fortum, men også byggeiere som ønsker å gi arbeidstakere i bygg eller beboere mulighet for å lade effektivt. Etterspørselen etter robuste løsninger har økt betydelig det siste året, sier han.

Bravidas strategi er å vokse både gjennom oppkjøp og organisk. Et viktig tiltak her er inntak av nye lærlinger. Selskapet vil i løpet av året ta inn nærmere 120 lærlinger.
– Lærlingene er en svært viktig ressurs for oss og for bransjen. I Bravida satser vi på egne ansatte, ut fra behovet vi ser for dyktige og kompetente medarbeidere som skal levere på ordrereserven i de nærmeste kvartalene, men også på den veksten vi ser fremover. Vår erfaring er at inntak av lærlinger er den beste måten å bygge fremtidens fagarbeidere på, både med tanke på kultur, kompetanse og stabilitet. I Bravida, som en stor aktør i bransjen, er vi bevisst ansvaret vi har som samfunnsaktør for å tilby utdanning for unge mennesker. For bransjen er det viktig at vi også jobber for å få flere jenter inn. I dag er det for få, understreker Tore Bakke.

Bravida i Norge har planer om ytterligere oppkjøp i tiden fremover.
– Vi vurderer til enhver tid mulige kandidater, spesielt innen rør og ventilasjon. Våre viktigste kriterier for kjøp er selvsagt markedsposisjonen lokalt. Derfor er vi mest interessert i større aktører i markeder der vi ikke er representert med faget, og noen mellomstore, der vi allerede har en god organisasjon, sier han.

Bravida-konsernet hadde en omsetning i første halvår 2016 på 7,2 milliarder svenske kroner. EBITA-resultatet ble på 401 millioner SEK. I forhold til EBITA-resultatet i fjor er årets resultat 62 millioner SEK høyere.

Les hele kvartalsrapporten her.