​Bravida over 3 milliarder i 2015

Pressemelding

Bravida, Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester, passerte 3 milliarder i omsetning i Norge for første gang i 2015. Det norske selskapets driftsresultat ble på 256 millioner SEK. I fjerde kvartal ble driftsresultatet 85 millioner SEK og selskapet hadde da en resultatmargin på 10,2 prosent.

I fjerde kvartal var omsetningen på 831 millioner SEK og totalt for året på 3 173 millioner SEK. En økning på 13 prosent i forhold til 2014 i norske kroner.

– Vi er fornøyd med at vi leverer både omsetningsvekst og økte marginer i dagens marked. Tallene er konsekvensen av et langsiktig arbeid med prosjektstyring, fokus på servicearbeider og at vi har lyktes godt med våre oppkjøp. I 2015 har det skjedd lite nytt i markedet og prisene har vært stabile, så forbedringene kommer av interne forbedringer, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Selskapets kunder er både entreprenører, private virksomheter og det offentlige. 53 prosent av omsetningen kom i fjerde kvartal serviceoppdrag, mens 47 prosent kom fra prosjekter.
– For begge disse områdene har det for oss handlet om økt spesialisering. Vi har sett på alle ledd i leveransene, og effektivisert alt fra innkjøp til kvalitetskontroller i alle deler av leveransen. Det gir resultater, sier Tore Bakke.

Selskapet er har i løpet av året økt oppdragsmengden på energieffektivisering.
– Vi har en praktisk tilnærming til det grønne skiftet i eksisterende bygg. I stedet for å gjøre totalrenoveringer, med innstallasjon av de mest kompliserte nye systemene, så er vårt arbeid orientert rundt å forbedre eksisterende innstallasjoner slik at kundene over en kort tidsperiode kan regne investeringen hjem. Det gjør at vi også har skaffet oss svært mye kunnskap på energieffektivisering, som vi kan bruke over hele landet, sier Bakke.

I Bravida er arbeidet og prosjekter lokalt forankret. Selskapet har en liten nasjonal administrasjon, og det er i regionene avtalene inngås.
– Sentralisering skaper økte administrasjonskostnader som kundene ikke vil betale for. Skal vi være konkurransedyktige må vi være desentralisert i prosjektarbeidet, og nasjonale i kostnadsprogrammer og noe fagutvikling. Det er her vi skiller oss fra en rekke av de andre aktørene i markedet, sier han.

Han tror 2016 blir minst like utfordrende som 2015.
– Vi ser både store regionale forskjeller og ulikheter innenfor sektorer. Også vi har merket at oljesektoren har redusert investeringene sine betydelig, men vår eksponering mot den er begrenset. Den regionale utviklingen følger vi godt med på, og gjennomfører nødvendige tiltak, enten det er å kjøpe opp selskaper, flytte medarbeidere eller å redusere aktiviteten i enkelte områder. Slik har det vært i 2015 og slik vil det bli i 2016, sier Bakke.

Selskapets siste oppkjøp ble gjort i desember 2015. Da kjøpte de VVS Engineering som blant annet leverer rørtekniske installasjoner innen varme, kjøling og sprinkler.

- Før sommeren økte vi med rundt 300 medarbeidere i Kristiansand,

Tore Bakke forventer en ytterligere konsolidering i markedet fremover.
– Bravida og de andre store aktørene i markedet har rundt 20 prosent av markedet. Det er for lite i forhold til de synergier vi får ved å samle sterke lokale aktører i et stort selskap. Vår vekst i 2016 blir derfor både organisisk og gjennom oppkjøp, sier han.

Bravida i Norge har planer om ytterligere oppkjøp i tiden fremover.
– Vi vurderer til enhver tid mulige kandidater, spesielt innen rør og ventilasjon. Våre viktigste kriterier for kjøp er selvsagt markedsposisjonen lokalt. Derfor er vi mest interessert i større aktører i nye markeder og noen mellomstore, der vi allerede har en god organisasjon, sier han.

Bravida-konsernet hadde en omsetning i 2015 på 14,2 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet ble på 782 millioner SEK. I forhold til driftsresultatet i fjor er årets 77 millioner SEK høyere.