​Bravida styrker seg i Mjøsregionen - kjøper Moelven Elektro AS

Pressemelding

Bravida kjøper Moelven Elektro AS, og selskapet vil fra 1.desember 2016 inngå som et datterselskap av Bravida Norge. Med kjøpet vil Bravida styrke sin posisjon som leverandør av installasjonstjenester på Østlandet og spesielt i Mjøsregionen.

Moelven Elektro AS er et datterselskap i Moelven Industrier ASA og har i dag rundt 160 ansatte og en årlig omsetning på ca 200 millioner kroner. Selskapet har virksomhet i Moelv, Raufoss, Hamar, Lillehammer, Oslo, Gardermoen og Tønsberg.

– Vi er glad for at vi er kommet til enighet med Moelven om kjøp av selskapet. Vi ser på Mjøsregionen som et meget attraktivt marked, et marked hvor vi i liten grad er representert i dag. I Oslo og på Gardermoen er både Moelven Elektro og Bravida representert i dag, mens Tønsberg vil være i en ny geografi for oss. Oppkjøpet vil således utgjøre et flott tilskudd av god og etterspurt kompetanse i disse områdene, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Konsernsjef i Moelven Industrier ASA, Morten Kristiansen mener dette er en god løsning for Moelven Elektro AS:
– Vi oppfatter Bravida som en kompetent ny eier. Virksomheten og de ansatte kan dermed fortsette sin gode utvikling, nå som del av et større selskap med el-installasjon, VVS og ventilasjon i sin kjernevirksomhet, sier Kristiansen.

Bravida har avdelinger fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og rundt 2 400 medarbeidere.
– Virksomheten vår har vært orientert rundt de store byene og langs kysten, fra Sarpsborg i øst til Bergen og Stavanger i vest, men vi har vært lite representert i innlandsbyene. Derfor er vi svært fornøyd med å kunne overta en stor virksomhet som dekker Oppland og Hedmark godt. Kjøpet gir oss betydelig bedre forutsetninger for å møte kundenes etterspørsel både innenfor installasjon og service i regionen, men også i andre deler av landet, sier Bakke.

Kjøpet forutsetter godkjennelse fra konkurransemyndighetene. Bravida Norge har i de senere år kjøpt flere selskaper og økt sin markedsandel i Norge.

– Vi vurderer til enhver tid en rekke selskaper. Våre viktigste kriterier for kjøp er selvsagt markedsposisjonen lokalt. Derfor er vi mest interessert i større aktører i nye markeder og noen mellomstore, der vi allerede har en god organisasjon. Vi ser at kunder ønsker seg både mer komplekse leveranser og fleksible løsninger. For å kunne levere på dette er størrelse og kompetanse viktig. Samtidig har vi betydelige servicekontrakter som dekker hele landet. Her er lokal tilstedeværelse viktig for å kunne levere høy kvalitet, sier Tore Bakke.