​BraIngeniør Martin Medalen

Pressemelding

BraIngeniør er Bravidas nordiske utviklingsprogram som har til hensikt å videreutvikle unge talenter og potensielle ledere. Programmet inneholder flere samlinger rundt omkring i Norden. I løpet av året som BraIngeniør får man bedre kjennskap til hvordan prosjekt- og servicebransjen, og Bravida fungerer. Man vil også lære mye om både lederskap og forretningsdrift.

Navn: Martin Medalen
Alder: 31
Stilling: Prosjektleder Oslo Elektro Prosjekt
Utdannelse: Telekommunikasjonsmontør, Høgskole Ingeniør, sertifisert EKOM installatør
Ansatt i Bravida siden: 2003

1.Hva fikk deg til å søke på BraIngeniør-programmet?
En kollega av meg deltok på programmet i fjor og delte sine erfaringer med meg, noe som gjorde meg interessert. Dette kombinert med et eget ønske om å videreutvikle meg selv som leder gjorde at jeg sendte av gårde en søknad.

2.Hva har du lært så langt?
Det er enda tidlig i programmet, og vi har bare deltatt på en av samlingene. På denne samlingen var det temaer som kommunikasjon og presentasjon som sitter mest igjen. Vi lærte om å tenke igjennom hva man prøver å kommunisere og til hvem, hva man prøver å oppnå og ikke minst hvordan man skal nå målet avhengig av mottaker.

3.Får du delt kunnskapen din videre?
Ja, jeg har hatt gjennomgang på avdelingsmøte, og dette skal jeg gjøre etter hver modul. Jeg kommer også til å ta med meg det jeg lærer inn i det daglige arbeidet og satser dermed på å formidle dette gjennom praksis.

4.Hva ville du sagt til en som vurderer å søke?
Bare å søke!

5.Hva er det beste med å være en Bravidianer?
Det absolutt beste med å være en Bravidianer er det gode arbeidsmiljøet vi har i Bravida.