Bravida fortsetter veksten

Pressemelding

Bravida økte nettoomsetningen med 20 % og omsatte for 4 115 (MSEK) i 1. kvartal 2017, med opprettholdt driftsmargin og styrket likviditet. Av den økte omsetningen utgjorde den organiske veksten 12 % og oppkjøp 8 %. Det norske selskapets omsetning økte med 186 (MNOK) sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Driftsresultatet (EBITA) utgjorde 5,7 %, noe som tilsvarer nivået fra samme kvartal året før.

I første kvartal var omsetningen i Bravida Norge på 856 millioner NOK, en økning på 186 MNOK fra samme kvartal året før.
– Vi er svært fornøyd med at vi leverer god vekst og at dette er lønnsom vekst. Omsetningsveksten som følge av oppkjøpet av Moelven Elektro AS utgjorde i perioden ca 60 MNOK, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

Selskapets kunder er både entreprenører, private virksomheter og det offentlige. 52 prosent av omsetningen kom siste kvartal fra serviceoppdrag, mens 48 prosent kom fra prosjekter.

Selskapets siste oppkjøp ble gjennomført 8. mai, kjøpet av Oras AS. Oras har en omsetning på omtrent 1 200 MNOK og over 700 ansatte. Kjøpet medførte at Bravida, som i dag er størst i Norge innen elektroinstallasjoner, nå også blir den største innen rørinstallasjoner, samt betydelige på ventilasjon. Tore Bakke tror selskapene har mye å tilføre hverandre og at kjøpet vil gi kundene et enda bedre tilbud.
- Vi ser betydelige faglige og markedsmessige synergier med en sammenslåing av selskapene. Det viktigste for våre kunder er at vi styrker vår posisjon på rør og ventilasjon. Vi vil som en følge av oppkjøpet kunne gi våre kunder et langt bedre tverrfaglig tilbud mange steder, sier Bakke.

Les hele kvartalsrapporten her.