Bravida kjøper Oras

Pressemelding

Bravida, Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester, kjøper norske Oras. Bravida Norge blir etter overtakelsen landets største selskap innenfor tekniske installasjoner. Bravida er fra før landets største innen elektroinstallasjon, og blir etter kjøpet også størst innen rørinstallasjon og betydelige på ventilasjon.

Oras har rundt 700 medarbeidere i Norge. Bravida Norge har i dag rundt 2 450 medarbeidere innenfor fagområdene elektro, rør og ventilasjon, fordelt på 34 steder over hele landet.
– Sammenslåingen med Oras er en god industriell løsning, og vi ser betydelige faglige og markedsmessige synergier. Det viktigste for våre kunder er at vi styrker vår posisjon på rør og ventilasjon. Vi vil som en følge av oppkjøpet kunne gi våre kunder et langt bedre tverrfaglig tilbud mange steder, noe det er økende etterspørsel etter, sier Bravidas konsernsjef Mattias Johansson.

Kjøpet er det største som er gjort i norsk installasjonsbransje siden Bravida kjøpte opp Siemens Installation i 2009.
- Oras er et selskap med lange tradisjoner og som er sterke på rørinstallasjon og ventilasjon, både på prosjekt og service. Vi er fornøyd med å overta den fagekspertisen og lokalkunnskapen de innehar. Selskapet har levert svake økonomiske resultater de siste årene, på grunn av et høyere kostnadsnivå enn normalt i bransjen og tap på enkeltprosjekter. Vårt mål er at vi skal få Oras opp på samme driftsmargin-nivå som Bravida har, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge AS.

Bravida Norge hadde i 2016 en driftsmargin på 7,1 prosent.
- Vi har hatt en god og økende inntjening over tid. Det skyldes at vi er dyktige til å kontinuerlig forbedre oss internt, både med hensyn til hvordan vi arbeider, våre systemer og hvordan vi organiserer oss. Oras-organisasjonen vil nå også få nytte av dette og vi har tro på at oppkjøpet vil bidra positivt til vårt resultat i 2018, sier han.

Selv etter oppkjøpet av Oras vil Bravida ha en markedsandel mindre enn 10 %.
– Installasjonsbransjen er meget fragmentert, med et stort antall små og mellomstore aktører. Jeg er overbevist om at det vil skje betydelige strukturelle endringer her de neste årene. Det skyldes både et sterkere prispress innen våre fagområder enn i en del andre bransjer, og at prosjekt- og servicearbeid har blitt mer spesialisert, noe som krever kompetanseheving og økt standardisering i hele organisasjonen. Som stor aktør vil man få stordriftsfordeler på begge områder, sier han.

Bakke vil fokusere på organisk vekst i tiden som kommer.
– Vi vil både ansette flere erfarne prosjektledere, montører, rørleggere og teknikere. Heldigvis er vi i en situasjon hvor vi er en attraktiv arbeidsgiver. I tillegg har vi et meget godt program for lærlinger, som gjør at vi får inn nærmere 150 unge medarbeidere hvert år. Summen av dette - og oppkjøpet av Oras - gjør at vår posisjon vil bli ytterligere styrket, sier Tore Bakke.

Styreleder i Heidenreich Holding, Svein Sivertsen forklarer bakgrunnen for salget på denne måten:
- Det er med vemod at vi nå selger Oras. Samtidig ser vi at konkurransen blant de tekniske entreprenørene i Norge er blitt stadig sterkere. Konkurransekraften i markedet ligger i kombinasjonen av flerfaglighet og størrelse. Oras har over mange år bygget opp en sterk markedsposisjon. Eierne har vurdert ulike utviklingsmuligheter for virksomheten, og Bravida er vurdert som best egnet for å sikre virksomhetens langsiktige konkurransekraft.

Bravidas kjøp av Oras er betinget av Konkurransetilsynets godkjenning.


For ytterligere informasjon:

Konsernsjef i Bravida, Mattias Johansson tlf: +46-8-695 20 00

Adm. dir. Bravida Norge AS, Tore Bakke, tlf: +47 90941607, e-post: tore.bakke@bravida.no

Styreleder i Heidenreich Holding AS, Svein Sivertsen, tlf +47 928 85 111