Bravida leverer elektroinstallasjon til nytt kontorbygg på Lysaker

Bravida har signert kontrakt med NCC Norge AS for leveranse av elektroinstallasjoner til nytt kontorbygg på Lysaker klassifisert til BREEAM NOR Excellent. Kontrakten har en verdi på 15 millioner.  

Pressemelding

Kontorbygget blir nabo til Lysaker Polaris, hvor Bravida også leverte elektroinstallasjone i samarbeid med NCC. Bygget er på 5 etasjer, hvorav fire er over bakkenivå. Underetasjen består av ca 1.400 m2 parkering og dusj/garderobe. 1.etasje består av laboratorium og kontor, mens 2.-4.etasje er kontor.

Bygget er klassifisert til BREEAM NOR Excellent, og det er satt strenge miljøkrav for å redusere miljøbelastningen i byggefasen og videre i livssyklusen til bygget.

Kontrakten omfatter prosjektering og installasjon av alle elektro-/teletekniske installasjoner og har en verdi på rundt 15 millioner kroner. Det er avdelingen til Bravida i Drammen som har ansvaret for leveransen.

- For oss i Bravida er dette et viktig oppdrag som vi sammen med NCC Norge AS skal utføre på en god måte. Dette oppdraget passer meget godt inn i henhold til vår kompetanse og kapasitet, sier regionsdirektør i Øst Øyvind Hagen

Antatt ferdigstillelse for prosjektet er andre halvår 2018.