Bravida leverer rørinstallasjon til 60 millioner i Oslo

Pressemelding

Bravida signerte mandag 7. august kontrakt med Solid Entreprenør AS for leveranse av rørinstallasjoner til 223 leiligheter i de gamle lokalene til Vinmonopolet på Hasle i Oslo.

I det gamle bygget til Vinmonopolet på Hasle, hvor fremstilling av akevitt og andre ferdigvarer tidligere var hovedbeskjeftigelse, skal det nå bygges 223 nye leiligheter. Første etasje skal bestå av ca 8.000 m2 handel, mens de øvrige 4 etasjene vil bestå av boliger. Alle leilighetene vil ha vannbåren gulvvarme. Prosjektet består av nybygg og rehabilitering, da det gamle bygget til Vinmonopolet er vernet.

Kontrakten omfatter prosjektering og installasjon av alle rørtekniske installasjoner og har en verdi på rundt 60 millioner kroner. Det er avdelingen til Bravida på Lillestrøm som har ansvaret for leveransen.

- For oss i Bravida er dette et viktig oppdrag som vi sammen med Solid Entreprenør skal utføre på en god måte. Bravida Lillestrøm Rør (tidligere Halvorsen & Sønn) har frem til oppkjøpet av Oras AS vært vår største røravdeling med en omsetning på rundt 150 millioner kroner, og dette oppdraget passer meget godt inn iht vår kompetanse og kapasitet, sier regionsdirektør i Øst Øyvind Hagen

Antatt ferdigstillelse for prosjektet er første halvår 2020.