​Bravida signerer avtale på stort sykehusprosjekt

Pressemelding

Fredag 10. mars signerte Bravida kontrakt med Skanska for leveranse av elektrotekniske og tele/datatekniske installasjoner samt adgangskontollsystem og ITV til Tønsbergprosjektet- utbyggingen av sykehuset i Vestfold.

At Bravida ble valgt til å gå videre sammen med Skanska etter forprosjektet ble offentliggjort i en pressemelding 7. juni 2016, nå er den endelige avtalen signert.

For Bravida vil dette bli en betydelig kontrakt, kontraktene har en samlet verdi på 1.709 Mrd, hvor Bravidas andel utgjør 16%.

Kontrakten er basert på en IPD-modell (Integrated Project Delivery), hvor partene samarbeider tett i hele gjennomføringsfasen for å løse oppgaven til felles beste. Modellen er også slik at entreprenør med tekniske underleverandører og prosjekterende legger sin samlede fortjeneste i en felles pott. Det bidrar til sterkere felles incentiver for å gjennomføre prosjektet på den totalt sett beste måten.

- Dette er et spennende prosjekt hvor byggherres resultatmål er å jobbe raskere og 10% billigere enn tilsvarende prosjekter, blant annet ved standardisering av rom og funksjonelle tekniske løsninger. Bravida Norge har jobbet på flere store sykehusprosjekter de siste årene og opparbeidet solid erfaring, og vi ser frem til å benytte vår erfaring og kunnskap sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge AS.

Fakta om Tønsbergprosjektet
Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på ca. 12 000 m2 og et somatikkbygg på 33 000 m2 i tilknytning til dagens infrastruktur. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og rivning av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i mars 2019, mens somatikkbygget er ferdig i 2021.