Bravida tar inn 153 nye lærlinger

Bravida Norge tar i høst inn 153 nye lærlinger innen elektro-, rør-, og ventilasjonsfaget. Når de spente lærlingene kommer inn dørene, er ingenting overlatt til tilfeldigheter.  

Pressemelding

22. august var administrerende direktør Tore Bakke på besøk i Trondheim for å hilse på de nye lærlingene i byen.
- Ved å ta inn egne lærlinger, sikrer vi kvaliteten i fagopplæringen og at vi får tilgang på den kompetansen vi trenger. Målet vårt er at lærlinger som består fagprøven får tilbud om ansettelse. Bravida benytter helst egne ansatte i produksjonen, og i tillegg til å ha ansatte med rett fagkompetanse er det vel så viktig at de kjenner selskapskulturen og har lært seg og innarbeidet våre rutiner og prosesser. Inntak av tilstrekkelig med lærlinger bør være viktig for hele bransjen. Vi ser jo dessuten også at kunder stiller krav om og verdsetter at vi har læreplasser. Her kunne man med fordel vært enda tydeligere og stilt enda sterkere krav til aktørene i bransjen da lærlinger er vår bransjes fremtid, sier administrerende direktør Tore Bakke.

Når nye lærlinger starter, er ingenting overlatt til tilfeldigheter.
- Ved lærlingeoppstart samler vi alle lærlinger i alle fag og setter av 6 dager som brukes til informasjon og utlevering av verktøy, verneutstyr og generell opplæring innen sikkerhet. Da sikrer vi at de får en trygg og sikker start hos oss, sier regionsdirektør i Midt Petter Storhaug.

Av årets lærlinger, er det 25 som starter i datterselskapet Oras.