Bravidas prosjekteringsavdeling i Trondheim

Pressemelding

I Trondheim sitter en samling kompetente mennesker rundt et bord og diskuterer 3. harmoniske strømmer. Samtalen skal også dreie seg om uttrykket «ugler i mosen» og drøfting om hvor grensen går mellom hva som er ei øy og hva som er en holme. Det er lunsjpause og disse menneskene utgjør Bravidas eneste prosjekteringsavdeling.

Avdelingen ble startet tilbake i 2012, og har siden vokst jevnt og trutt. Den er underlagt prosjektavdelingen og dens hovedoppgave ligger i kalkulasjon og prosjektering av anlegg. I dag teller den totalt 6 mann og én kvinne.

Prosjekteringsavdelingen tegner i både Autocad og Revit. De tegner også anlegg i 3D-programmet Solibri. 3D-modellen kan lastes inn på et nettbrett slik at BAS-ene kan ta de med seg ut på anlegget og bruke det som et verktøy i arbeidet.

Avdelingen bidrar også mot andre avdelinger, blant annet regnes det på jobber for service, og det tegnes o-planer for brannavdelingen. I tillegg avlaster den prosjektlederne med oppgaver som re-kalkyle, prising av endringer, innkjøp og FDV.

Bortsett fra litt prosjektering og kalkulasjon for elektroavdelingen i Ålesund, har den stort sett jobbet for Trondheim. Avdelingsleder Bård Fuglem har et mål om at avdelingen gjennom sine resultater og gode gjennomføringer skal bli foretrukket leverandør av prosjektering for Bravidas avdelinger også andre steder i landet. Målsettingen er klar: «- Først skal vi bli best i Norge, så skal vi bli best i verden!»

Etter oppkjøpet av Oras ligger det an til at avdelingen kan oppleve ytterligere vekst. I likhet med Bravida har også Oras en prosjekteringsavdeling lokalisert i Trondheim, og her prosjekteres det for hele landet på automasjon, rør og VVS. Samarbeidet er allerede så smått i gang, og her ser man frem til å levere totaltekniske løsninger på alle slags prosjekter med våre nye kollegaer.