HMS-uke i Bravida

Den 4.-8. september gjennomfører Bravida sin første HMS-uke for alle ansatte i Norden. Selskapet arbeider for å bli enda bedre på HMS og å øke sikkerheten på arbeidsplassen. 

Pressemelding

Omlag 2.300 medarbeidere i Norge skal i løpet av fem dager gjennom syv ulike fokusområder. Alle fokusområdene støtter Bravidas mål om at alle ansatte skal komme frisk og rask til neste arbeidsdag. Selskapet har en nullvisjon på arbeidsulykker samt fysisk og psykisk sykdom.

- HMS-uka vil sørge for et tydelig fokus på de HMS-aktiviteter vi jobber med, og den skal bidra til at vi når de målene vi har satt oss innenfor dette området. Alle som jobber i Bravida har felles ansvar for å bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Det er derfor viktig at alle ansatte er involvert, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

Den første dagen ble det avholdt allmannamøter med informasjon om HMS-uka på de forskjellige arbeidsplassene rundt omkring i Norge, og flere har også gjennomført vernerunder.
- Jeg skal i løpet av uka besøke tre ulike prosjekter i Norge, hvor HMS naturlig nok er i høysetet. Til nå har vi blant annet gjennomført vernerunder og hatt fokus på sykefravær. Det er veldig spennende å gjøre dette sammen med alle de ansatte i selskapet. 

De syv fokusområdene i HMS- uka er:

  • «God Bedring», Bravidas sykefraværsprosjekt
  • «Stopp et halvt», Bravidas modell for risikokartlegging
  • Fallulykker
  • Kuttskader
  • Elulykker
  • Sikkerhet og verneutstyr
  • Psykososialt arbeidsmiljø

HMS-uka skal gjennomføres årlig i selskapet.