Ny administrerende direktør i Oras

Pressemelding

Tore Bakke går inn som administrerende direktør i Oras etter at selskapet ble kjøpt opp av Bravida med overtakelse 8. mai. Oras opererer nå som et datterselskap av Bravida Norge.

Oras omsetter for omtrent 1.200 millioner NOK og har rundt 700 medarbeidere fordelt på ti rør- og ventilasjonsavdelinger omkring i Norge. Etter overtakelsen er Bravida Norge landets største leverandør av tekniske installasjoner med over 3000 ansatte innenfor fagområdene elektro, rør og ventilasjon.

Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge, går etter overtakelsen inn som administrerende direktør også i Oras. Han tror selskapene har mye å tilføre hverandre og som vil gi kundene et enda bedre tilbud.
- Vi ser betydelige faglige og markedsmessige synergier med en sammenslåing av selskapene. Det viktigste for våre kunder er at vi styrker vår posisjon på rør og ventilasjon. Vi vil som en følge av oppkjøpet kunne gi våre kunder et langt bedre tverrfaglig tilbud mange steder, sier Bakke.

Oras har de siste årene levert svake økonomiske resultater. Dette ønsker Bakke nå å gjøre noe med.
- Oras er et selskap med lange tradisjoner og som er sterke på rørinstallasjon og ventilasjon, både på prosjekt og service. Vi er fornøyd med å overta den fagekspertisen og lokalkunnskapen selskapet og de ansatte innehar. Selskapet har levert svake økonomiske resultater de siste årene på grunn av et høyere kostnadsnivå enn normalt i bransjen og tap på enkeltprosjekter. Mitt fokus vil den første tiden ligge på uttak av synergier, jakt på unødvendige kostnader og styrking av likviditeten. Vårt mål er at vi skal få Oras opp på samme driftsmargin-nivå som Bravida har, sier han.

Bravida Norge hadde i 2016 en driftsmargin på 7,1 prosent.
- Vi har hatt en god og økende inntjening over tid. Det skyldes at vi er dyktige til å kontinuerlig forbedre oss internt, både med hensyn til hvordan vi arbeider, våre systemer og hvordan vi organiserer oss. Oras-organisasjonen vil nå også få nytte av dette og vi har tro på at oppkjøpet vil bidra positivt til vårt resultat i 2018, sier Tore Bakke.