Oras leverer teknikk til Nye Nidarøhallen

Veidekke valgte Oras til leveransene for rør, ventilasjon og byggautomasjon til Nye Nidarøhallen.

Pressemelding

Fra venstre: Trym Rogne (Prosjektleder Oras), Kåre Ydsti (Prosjektleder Veidekke) og Jon Ole Helgetun (Leder Prosjektutvikling Oras).

Det skal bygges en flerbrukshall med plass til alt fra lokal breddeidrett (4 baneflater) til store mesterskap, messer og konserter med 12000 tilhørere. Nye Nidarøhallen skal inneholde en ny topp moderne arrangementshall hvor dagens hall A står, nytt kontorbygg for administrasjonen i Trondheim Spektrum, konferanse- og møtelokaler, VIP-arealer og ny flott inngang mot Nidareid bro.

- I bygg av denne typen er det flere tekniske utfordringer, sier prosjektutvikler Jon Ole Helgetun i Oras, Trondheim. Oras har siden mai 2017 vært et datterselskap av Bravida Norge.

- Å sørge for et godt inneklima og lavt energiforbruk i en hall med stor takhøyde er en av utfordringene. Dette løser vi ved diffus og trekkfri innblåsing langs gulvet og innunder publikumssetene samtidig som det tilføres strålevarme fra taket. I en idrettshall vil det også være store dusjanlegg. Når dusjanlegg blir stående ubrukt en stund på grunn av utstillinger eller annen bruk enn idrett, må en være spesielt oppmerksom på faren for Legionella. Nettopp dusjer er en kjent smittekilde fordi varmtvannsanlegget som forsyner dusjene med vann har gode vekstvilkår for Legionella-bakterien. Her ser vi på løsninger for hele varmtvannsanlegget for å trygge anlegget og forhindre bakterievekst. Vi har betydelig kompetanse på Legionella-forebygging, avslutter Helgetun.

Oras har vært med å utvikle prosjektet gjennom en samspillsfase med blant annet Byggherre Trondheim Spektrum AS, Byggherrens prosjektledelse ÅF Advansia og Veidekke.

Ståle Brovold, distriktsleder i Veidekke, sier følgende om valg av Oras som samarbeidspartner og prosessen så langt: «Veidekke har hatt et godt samarbeid med Oras i flere prosjekter gjennom mange år. Med et så krevende og komplisert prosjekt valgte vi å gå inn i konkurransen sammen med tekniske fag, og Oras var da et naturlig valg på deres fag. De har bidratt med innovative løsninger som igjen bidro til at vi vant konkurransen. Prosjektgruppen har jobbet tett sammen med brukere og byggherre siden høsten 2016, og vi har sammen kommet frem til det som skal bli en flott hall som Trondheims befolkning og idrettslagene vil få stor glede og nytte av i tiden fremover».

Byggearbeidene starter opp i september, og hallen skal stå klar i løpet av høsten 2019.