Rekordkvartal for Bravida Norge

Selskapet økte omsetningen med 40% til 1.019 millioner svenske kroner i tredje kvartal. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 2.895 millioner SEK, 77% høyere enn ved samme tid i fjor.

Pressemelding

Kjøpet av Oras påvirker kvartalsresultatet
Økningen i omsetning kommer hovedsakelig fra oppkjøpet av Oras som ble gjennomført 8. mai i år. Datterselskapet har en årlig omsetning på rundt 1.200 MSEK, men med historiske marginutfordringer. Driftsresultatet økte med 16 % til 58 MSEK, som gir en driftsmargin på 5,7 (6,9) %. Justert for Oras var driftsmarginen 7,7 %.

Økt lønnsomhet med lavere sykefravær
Økningen i den justerte driftsmarginen henger sammen med et lavere sykefravær og lavere ikke debiterbar tid.
- Det siste året har vi jobbet hardt for å få ned sykefraværet i selskapet. Det er gledelig at vi nå ser at dette arbeidet gir resultater. Fra 2016 til september i år har sykefraværet sunket fra 6,8% til 5,5%. Sammen med bedre planlegging, som har gitt en lavere ikke debiterbar tid, gjør nedgangen i sykefraværet at vi får benyttet ressursene våre på en bedre måte - som igjen øker lønnsomheten. En annen årsak for bedret lønnsomhet, er at vi har klart å holde de administrative kostnadene stabilt lave, selv om omsetningen har økt betraktelig, sier administrerende direktør Tore Bakke.

Historisk høy ordrereserve
Ordreinngangen i kvartalet økte med 57% til 1.180 (749) MSEK, og har bidratt til å gi en historisk høy ordrereserve.
- Vi er veldig fornøyd med både ordreinngangen og ordrereserven, da det gir oss forutsigbarhet i driften. Det gjelder spesielt større prosjekter med lengre varighet. I tillegg vokser vi på service som utgjør mer enn 50% av vår virksomhet. Strategisk er dette et viktig satsningsområde hvor vekstmålet er 10% vekst pr. år, sier Bakke.

Integrasjonen av Oras fortsetter som planlagt
- Oppkjøpet av Oras har så langt gått etter planen. Bravida har god erfaring med oppkjøp, noe som sikrer en god integrasjon. Så langt har vi blant annet byttet ERP-system og implementert felles innkjøpssystemer for begge selskaper, samt redusert antall ansatte i administrative stillinger. Vi ser betydelige synergier og kostnadsbesparinger på innkjøp, administrasjon og lokaler og fra implementeringen av Bravidas operative prosesser, avslutter Bakke.