Totalteknisk leverandør i nord

Pressemelding

Bravida i Tromsø har lenge vært store på elektro, men har de siste årene også vokst seg store og solide innenfor både ventilasjon og rør. Vi er nå en av de største totaltekniske leverandørene i nord.

Til tross for en økende satsing på fagene gikk det litt tregt i starten for Bravida i Tromsø innenfor rør og ventilasjon, men året 2015 ble et vendepunkt. Med målrettet og hard innsats fra medarbeiderne har Bravida satt seg selv på kartet i Tromsø innenfor disse teknikkområdene og fått mange nye prosjekter, både store og små. Et av disse er den nye A-fløyen på Universitetssykehuset i Tromsø, hvor vi har fått det totaltekniske ansvaret.

- Som et resultat av vår offensive satsning har vi sikret avdelingene jobb i lang tid fremover, sier regionsdirektør Nord Torfinn Rolandsen.