Bravida gjentar suksessen fra i fjor – HMS i fokus hele uken

Bygg og anlegg er blant de næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall i Norge.* Det er en bransje med risikofylte miljøer og arbeidsoperasjoner, og det er ingen tvil om at det er for mange ulykker – også i Bravida. I dag starter Bravidas årlige HMS-uke og årets tema er risikovurdering – noe hele bransjen kan bli bedre på.

Pressemelding

Bravida har en nullvision for yrkesskader, og har gjennom systematisk HMS-arbeid redusert antall ulykker vesentlig de siste årene. Dette har senket H-verdien (antall arbeidsulykker med fravær per million arbeidende timer) kraftig til 3,6, som ligger godt under konsernets mål om en H-verdig på 5,5.

Vi har bygget opp ressurser og systemer for helsefremmende og skadeforebyggende arbeid, og jobber kontinuerlig for å forbedre vår innsats, blant annet ved å planlegge arbeidet slik at vi kan skape trygghet og orden. Likevel skades mange medarbeidere hvert år, og vanligst er kuttskader, elskader og fallulykker.

– Vi ser at det er store variasjoner fra byggeplass til byggeplass, og det er viktig for oss i Bravida å bygge en sunn sikkerhetskultur både på arbeidsplassene og i forretningsrelasjonene våre, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

For å utvikle sikkerhetskulturen gjennomfører Bravida nå sin årlige HMS-uke, for andre gang. HMS-uken omfatter alle medarbeidere og i løpet av uken er det satt av tid til aktiviteter og samtaler knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Dette vil bidra til kunnskap som vi kan dra nytte av gjennom hele året. Hensikten med HMS-uka er at alle skal bli mer bevisst sin egen sikkerhet; og dermed gjøre Bravida til en sikrere arbeidsplass.

– I løpet av HMS-uka ønsker vi å involvere kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere. Vi tror at vi har mye å lære av hverandre. Ved å dele vår kunnskap håper vi å kunne skape en bedre og tryggere bransje for alle, sier Tore Bakke.

– Bravidas målsetting fram mot 2020 er å videre redusere antall yrkesskader. Sikkerhet er vår høyeste prioritet, og ingen skal bli fysisk eller psykisk skadet på jobb.
Bravidas HMS-uke finner sted 10.-14. september 2018.

*Kilde: www.arbeidstilsynet.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge AS
Mobil: +47 909 41 607
E-post: tore.bakke@bravida.no