Bravida og Oras samordner aktiviteten i Trøndelag

Den operasjonelle driften av Oras Trøndelag samordnes nå med Bravida Midt-Norge. Petter Storhaug, regionsdirektør i Bravida, vil heretter også lede Oras sin virksomhet i Trøndelag.

Pressemelding

Ingen endringer i legal struktur
Overtagelsen innebærer ingen endringer i den legale strukturen. Oras er fortsatt et eget selskap, men den samlede virksomheten i Trondheim vil heretter operativt være underlagt en og samme leder.

– Ved inngangen til året ble de fleste distrikter og avdelinger i Oras operasjonelt samordnet med de geografiske regionene i Bravida. Fra samme tidspunkt ble også alle sentrale funksjoner i selskapene operasjonelt samordnet. Selv om det er to legale selskaper er det nå felles ledelse rundt om i landet. Oras Trøndelag har vært en egen region frem til nå, men nå gjør vi den samme samordningen i denne delen av landet. Vi ser at denne samordningen – sammen med felles systemer og samlokalisering – har gitt oss synergier og et forbedret tjenestetilbud til våre kunder i resten av landet, noe vi også forventer i Trøndelag, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge AS.

Sterk og økende etterspørsel
Bravida og Oras i Trondheim opplever sterk og økende etterspørsel etter sine tjenester, spesielt innen VVS og tverrfaglige leveranser.

– Etter kjøpet av Oras i mai 2017 har vi en samlet omsetning på ca. 700 MNOK i Trøndelag, hvorav ca. 300 MNOK er innen VVS-faget. Med omtrent 500 ansatte har vi en veldig sterk posisjon innen alle de tekniske installasjonsfagene, og vi ser en økende interesse fra gamle og nye kunder. Blant prosjekter vi har fått kan nevnes Lysgården, et bygg for Kjeldsberg Eiendom, der vi leverer alle de tekniske fag, samt Nærbyen og Lilleby Triangel. Vår ordrereserve er rekordhøy, og våre fremtidsutsikter er gode, sier Petter Storhaug.

Samlokalisering og styrket faglig miljø
I begynnelsen av mai flyttet de ansatte i Oras Trøndelag inn i samme lokaler som virksomheten til Bravida i Trondheim. Samlokaliseringen, sammen med felles ledelse i regionen, vil bidra til å knytte fagmiljøene enda tettere sammen og styrke tilbudet til kundene.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tore Bakke, Administrerende direktør Bravida Norge. Telefon: +47 90941607