Kvartalsrapport oktober – desember 2017

Et sterkt kvartal avslutter vårt beste år noensinne

Pressemelding

• Nettoomsetningen økte med 15 % til 4 927 (4 277) MSEK
• Den organiske veksten ble på 6 (4) %
• Ordrereserven var 19 % høyere og ble på 10 271 (8 644) MSEK
• Driftsresultatet økte med 10 % til 389 (353) MSEK
• Driftsmarginen ble på 7,9 (8,3) %
• Resultat etter skatt ble på 320 (255) MSEK
• Kontantstrømmen fra den løpende virksomheten ble på 650 (415) MSEK
• Netto gjeld utgjorde 1 862 (2 417) MSEK
• Det har blitt gjennomført et oppkjøp under kvartalet som på årsbasis tilfører en omsetning på 10 MSEK
• Resultat per aksje ble på 1,59 (1,26) SEK og utvannet resultat per aksje ble på 1,58 (1,26) SEK

Kommentar fra konsernsjef

Den organiske veksten overgår vårt finansielle mål
Under 2017 og i fjerde kvartal viser vi vekst i samtlige land. Vi vokste med 15 prosent i kvartalet og med 17 prosent under året. Den organiske ble på 6 prosent både for kvartalet og for hele året, noe som er over vårt vekstmål.

Det er godt å se at vårt initiativ for å vokse på service gir resultater, med en vekst på 16 prosent i 2017 og hele 25 prosent i fjerde kvartal. I årets siste kvartal stod service for 50 prosent av vår omsetning.

Forbedret underliggende margin i kvartalet
Den underliggende marginen, eksklusive virksomheten i Oras, økte til 8,5 (8,3) prosent i kvartalet gjennom høyere lønnsomhet i Sverige og i Norge. Den underliggende driftsmarginen for året ble på 6,5 prosent, som er samme nivå som forrige år.

Sterk kontantstrøm styrker kapitalstrukturen
Kontantstrømmen under fjerde kvartal reduserte netto gjeld til 1 862 MSEK, noe som gir oss finansiell fleksibilitet til å fortsette å gjennomføre oppkjøp. Styret foreslår samtidig å øke utdelingen med 24 prosent til 1,55 SEK per aksje.

Oppkjøp fortsetter å styrke Bravida
Oppkjøp fortsetter å styrke Bravidas vekst innenfor både prosjekt og service. I 2017 har vi gjennomført fire oppkjøp som styrker vår markedsposisjon. Vi kommer til å fortsette å vokse gjennom oppkjøp, og har så langt i 2018 gjennomført tre oppkjøp.

Det strategiske oppkjøpet av Oras innebærer at vi nå er markedsleder i Norge, og har styrket markedsposisjonen vesentlig innen rør og ventilasjon.

Integrasjonen av Oras har gått etter planen, med tilpasning av organisasjonen, implementering av Bravidas rutiner og systemer samt opplæring av personell. Integrasjonen er i hovedsak gjennomført, og integrasjonskostnadene er tatt suksessivt i Bravida Norge. Driftsresultatet for 2017 ble på 0 MSEK, og vår vurdering er at Oras vil oppnå et positivt driftsresultat i 2018.

I januar 2018 kjøpte vi det finske selskapet Adison Oy. Oppkjøpet styrker vår posisjon i Helsingforsregionen og er en ytterligere byggesten for å nå kritisk masse i Finland. For å bygge videre på den plattformen som er etablert i Finland, har Bravida rekruttert Marko Holopainen som ny divisjonssjef. Han tiltrer i mars 2018.

Økt lønnsomhet med bedre kapasitetsutnyttelse og mer effektive prosesser i Bravida Norge
Økningen i driftsmarginen henger sammen med et lavere sykefravær og lavere ikke fakturerbar tid, samt økt effektivitet i våre arbeidsprosesser ved hjelp av digitale løsninger. I tillegg har våre administrative kostnader utviklet seg i riktig retning og i tråd med våre planer.

- Det siste året har vi jobbet hardt for å få ned sykefraværet i selskapet. Det er gledelig at vi nå ser at dette arbeidet gir resultater. Sykefraværet Q4 2016 var 6,4%, og ved utgangen av Q4 2017 var fraværet 5,9%. Vi har også en vesentlig nedgang i fraværsskader. Sammen med nedgangen i ikke fakturerbar tid gjør nedgangen i sykefraværet at vi får benyttet ressursene våre på en bedre måte. Vi ser også gode effekter av vårt innkjøpssystem Bravis samt vår heldigitaliserte serviceprosess ved bruk av Handyman, noe som gir oss bedre innkjøp og mer effektiv prosess på service.

Dette gir gode bidrag til vår økte lønnsomhet, sier administrerende direktør i Bravida Norge AS Tore Bakke.

Fortsatt godt marked
Som jeg har sagt tidligere, vurderer jeg at markedet for tekniske installasjoner fortsatt kommer til å være bra i Sverige, Norge og Danmark, samt stabilt i Finland. Ti prosent av vår omsetning i 2017 kom fra nybygde boligblokker.
Hoveddelen av installasjonene av nybygde bosteder skjer utenfor Stockholm og Oslo.

Jeg forventer en gradvis nedbremsing av tekniske installasjoner i nybygde boliger. Bravida tilbyr og har kompetanse til å utføre komplekse installasjoner i alle typer bygg. Den brede kundebasen gjør at vi ikke er avhengige av enkeltprosjekter eller -kunder. En nedgang i boligbyggingen vil bli erstattet av andre prosjekter fra industri, offentlig sektor og renovering av boliger.

Ordrereserven, som bare inkluderer prosjektvirksomheten, er 19 prosent høyere sammenlignet med samme tid i fjor. Den består hovedsakelig av små og mellomstore installasjonsprosjekter som sammen med den store servicevirksomheten, kommer til å støtte veksten i de kommende kvartalene.

I 2017 arbeidet vi intensivt med blant annet etableringen av vår nye divisjon Riks i Sverige, forbedringsarbeidet i Finland og flere oppkjøp. Gjennom den innsatsen vi har gjort i løpet av det siste året, har vi skapt et godt fundament som vil bidra positivt til Bravidias videre utvikling i 2018 og videre fremover.

Mattias Johansson, Stockholm, februar 2018

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tore Bakke, Administrerende direktør Bravida Norge. Telefon: +47 90941607

Rapporten er tilgjengelig på www.bravida.no/investors/.