Bravida med på nytt skoleprosjekt i Vest-Agder

BRG Entreprenør AS vant konkurransen for totalentreprise med løsningsforslag for nytt skolesenter på Tangvall i Søgne kommune, og Bravidas avdeling i Kristiansand har totalentreprisen for elektroarbeidene.

Pressemelding

«Synergos»
BRG Entreprenør sammen med Filter Arkitekter presenterte forslaget Synergos, som er en kombinert ungdomsskole og videregående skole på totalt ca. 22 500 m2. Synergos er kompakt organisert rundt forutsetningen om to separate skoler med felles ryggrad. De to skolene består av hvert sitt bygningsvolum og uteområder med hver sin identitet. Mellom disse ligger det felles hjertet, som binder anlegget sammen til en større helhet.

Anlegget har en kjelleretasje som fungerer som en «teknisk kulvert» og binder anleggene sammen. Varmesentral og hovedtavlerom er plassert i forbindelse med kulverten for å sikre oversiktlige installasjoner, enkel drift og fleksibilitet for fremtiden. Skolens funksjoner og driftssystemer er tilpasset slikt at energien til lys, ventilasjon og oppvarming brukes kun til de arealer som er i bruk.

1. plass
Det kom inn tre forslag til utforming av anlegget, hvor en jury valgte en vinner ut ifra forhåndsdefinerte tildelingskriterier som gikk på pris, helhetlig løsning og kvalitet, samt prosessbeskrivelse av prosjektgjennomføringen.

Bravidas entreprise
Elektroentreprisen inneholder blant annet solcelleanlegg på tak, elbil-ladere, belysningsanlegg innendørs og utendørs, nødlysanlegg, IKT-systemer, brannalarm, adgangskontroll og interkom.

I snitt kommer 20 montører fra Bravida til å jobbe på prosjektet. Neste del av prosjektet starter etter sommerferien, med samspillsfasen som inneholder forprosjekt, prosjektering og planlegging. Planlagt byggestart av ungdomsskolen er høsten 2020 med planlagt ferdigstillelse i 2022, mens den videregående skolen er planlagt ferdig til 2024.

– Tidlig involvering i tilbuds- og samspillsfasene åpner blant annet for stor grad av prefabrikering, og at vi får muligheten til å bidra med innovative løsninger, noe som er viktig for å kunne skape et konkurransedyktig tilbud og som igjen vil påvirke kvaliteten og byggetiden i prosjektet, forteller avdelingssjef for elektroprosjekter i Kristiansand, Agnar Klakegg. – Vår prosjektleder Preben Hjort har vært med i «Synergos»-gruppen, der vi viser at vi leverer i henhold til fremdriften i fasen. Dette viser også at entreprenøren ser på Bravida som en seriøs samarbeidspartner.

– Bravida har som komplett leverandør av tekniske installasjoner, lang erfaring og unik kompetanse som blir nyttig i arbeidet med et slikt spesielt byggeprosjekt. Vi holder i disse dager på med en tilsvarende stor skole i Tvedestrand. Vi håper kunnskapen vi har med oss kan være nyttig i samspillsfasen med BRG på dette flotte skolesenteret på Tangvall. Tidlig involvering i tilbuds- og samspillsfasene er den typen prosjekter vi ønsker mer av i byggebransjen. Dette for å gi oss større muligheter for å lykkes med å levere et så stort prosjekt som et best mulig sluttprodukt som er iht. kundens forventninger eller bedre, sier Ronny Øvrevik, regiondirektør Sør/Vest i Bravida Norge AS.