Bravida med rekordstort antall lærlinger i 2019

Med over 400 lærlinger totalt, hvor over 170 er nye i år, tar Bravida sitt samfunnsansvar ved å være en av Norges største lærlingebedrifter!

Pressemelding

Bravida omsatte for 4,4 milliarder kroner i 2018, og har 10 % vekst i omsetningen første halvår 2019. Vi trenger flere dyktige medarbeidere for å nå våre mål, og inntak av lærlinger er derfor en svært viktig kilde for rekruttering til bedriften.

– Sammen bygger vi en bedrift for fremtiden, forteller Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. – Og lærlinger er en viktig del av den fremtiden, vi har lærlinger innen alle våre fag, elektro, rør, ventilasjon, sikkerhet samt lås og beslag, fortsetter han. 

Tidligere denne uken startet 45 nye lærlinger i Trondheim. Der blir de en del av totalt 116 lærlinger. Første dag ble de møtt av Tore og regiondirektør for Region Midt i Bravida, Petter Storhaug, som sammen med fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, ønsket de nye ansiktene velkommen.

– Vi har et ansvar for at de som velger yrkesfag får lærlingplass, derfor tar vi inn så mye som 170 lærlinger. Hvis det blir for vanskelig å få lærlingplass, skapes det et inntrykk av at man tar en risiko ved å velge yrkesfag. Slik kan det ikke være. Vi trenger fagarbeidere i Norge i dag og i fremtiden. Da må både vi som lærebedrifter ta ansvar, men også oppdragsgiverne, som bør forlange lærlinger på alle oppdrag, ikke bare at leverandørene har en lærlingeordning. Oslomodellen er et steg i riktig retning, der det settes et minimumskrav på 10 % lærlinger på kontrakter, sier Tore.  

Kampen om de beste medarbeiderne er knallhard og tilgangen på erfarne fagarbeidere er knapp. For Bravida Norge, som ønsker å løse sine oppdrag primært med egne ansatte, er lærlinger en viktig ressurs. Ved å ansette lærlinger får de opplæring i våre arbeidsmetoder og blir inkludert i vår arbeidskultur, og Bravida som bedrift får tilgang på den riktige kompetansen. Målet er at alle skal få fast ansettelse i selskapet etter bestått fagprøve.

Vår elektro-lærling Julie møtte i september NHO-sjef Ole Erik og Bravida-sjef Tore til en spennende prat om lærlinger i byggebransjen. 

Les mer på Bravida Norges side på LinkedIn.