Bravida med signatur nr. 300 til Bygg21 for en effektiv byggenæring!

Bravida Norge signerte i dag Bygg21-signaturen for å støtte opp om bruk av «beste praksis» for en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv bygge- og eiendomsnæring. – Et stort steg i en viktig og riktig retning, mener administrerende direktør Tore Bakke.

Pressemelding

Hva er Bygg21
Bygg21 er et samarbeidsprosjekt mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, og har som mål å realisere potensialet innenfor produktivitet og bærekraft.

Bygge- og eiendomsnæringen har gjennom en bransjedugnad hvor mer enn 500 personer har gitt sine bidrag til arbeidet med å ta frem beste praksis og kommet med konkrete og praktiske råd og tiltak for hvordan vi kan løse noen av de største utfordringene innen blant annet plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse. Virksomhetene som signerer Bygg21 forplikter seg til å bruke beste praksis for å selv å kunne bli mer effektive og lønnsomme.  

Signeringskampanjen til Bygg21 startet under Arendalsuka i august i år, og med Bravidas signatur har antallet virksomheter passert 300!

Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det er Bravidas filosofi tilknyttet Bygg21, og har valgt ut fem tiltak de spesielt vil fokusere på. De går på å industrialisere byggeprosessen, bruke utarbeidet veileder for god samhandling, sørge for rett kompetanse i alle ledd og gjennom hele prosjektet, bruke BIM aktivt i alle prosjekter, og bruke kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder i planleggingsfasen.

– Vi i Bravida er veldig bevisste på hvilke typer prosjekter vi fortrinnsvis vil jobbe med. I prosjekter hvor den tekniske entreprenøren involveres tidlig får man muligheter til å digitalisere, planlegge og prefabrikkere. Gjennom godt samspill i utviklingsfasen vil man også få avstemt forventninger til leveransen slik at faren for konflikter i produksjonsfasen reduseres. I sluttenden får kunden et anlegg med bedre kvalitet til riktig pris gjennom god samhandling. Arbeidet til Bygg21 underbygger dette og vi oppfordrer derfor flere bedrifter til å signere Bygg21-signaturen, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

– Med denne signaturen har vi passert 300 signeringer fra engasjerte og fremoverlente virksomheter som har tatt et standpunkt for å bidra til en mer effektiv bygge- og eiendomsnæring de kommende årene. Vi er veldig fornøyde med å nå ha Bravida med på laget, og jakter videre på flere virksomheter og signaturer, forteller Arne Malonæs i Bygg21.