Bravida styrker seg ytterligere i Orkdal – overtar virksomheten til Orkdal Installasjon AS

Bravida overtar virksomheten til Orkdal Installasjon AS med virkning fra 1. desember 2019. Selskapet omsetter i dag for ca. 17 millioner kroner og har 14 medarbeidere. Overtakelsen vil styrke den virksomheten Bravida i dag har i Orkdal ytterligere, og med det legge grunnlag for videre vekst for Bravida i området. I dag leverer Bravida elektro- og rørleggertjenester i området. Bravida overtok i fjor virksomheten i Orkla Elektriker AS.

Pressemelding

– Vi er glade for at vi er kommet til enighet med Orkdal Installasjon AS om kjøp av virksomheten. Vi ser på Orkdalsregionen som et meget attraktivt marked, et marked som vi ytterligere ønsker å styrke oss i. Oppkjøpet vil således utgjøre et flott tilskudd av god og etterspurt kompetanse i disse områdene, sier regiondirektør Petter Storhaug, i Bravida Norge AS.

Styreleder og medeier i Orkdal Installasjon AS, Birger Steen, mener dette er en god løsning for både ansatte og kunder i Orkdal Installasjon AS:

– Vi oppfatter Bravida som en seriøs og kompetent ny eier. Virksomheten og de ansatte kan dermed fortsette sin gode utvikling, nå som del av et større selskap med både el-installasjon, VVS og ventilasjon i sin kjernevirksomhet, sier Birger Steen. 

Fra venstre Styreleder og medeier i Orkdal Installasjon Birger Steen sammen med regiondirektr Midt i Bravida Norge Petter Storhaug