En sterk avslutning på 2018 for Bravida

Bravidas kvartalsrapport for oktober–desember 2018 ble offentliggjort 15. februar, og konsernsjef Mattias Johansson forteller at det var enda et rekordkvartal for Bravida.

Pressemelding

– Vi rapporterer vårt beste resultat noensinne, med høy vekst og mange gode oppkjøp – som viser at vi har en forretningsmodell som fungerer, selv om vi fortsatt har stort potensiale igjen i organisasjonen, sier Mattias Johansson.

– Vi er svært fornøyd med det norske resultatet i 2018, istemmer Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. – Vi har gjennomført store investeringer i etablering av felles prosesser og systemer, et viktig skritt for å etablere ett selskap med en felles kultur. I 2018 hadde vi et rekordstort inntak av lærlinger, som er en viktig forutsetning for videre vekst, fortsetter han.

Framtidsutsikter
Bravidas risikonivå er godt balansert ved å være lokalisert på et 160-talls steder i Norden med over 55 000 kunder i ulike segmenter. Den geografiske spredningen, det brede tilbudet og en stabil og differensiert kundebase gir lav eksponering mot individuelle markeder og kunder.

Året 2018 var Bravidas beste år noensinne, men det er fortsatt mye som kan forbedres, blant annet innen produksjon, innkjøp og på kostnadssiden. Etterspørselen etter service og installasjon er god i de aktuelle markedene.


FOR BRAVIDA NORGE

MARKED
Service- og installasjonsmarkedet i Norge er bra. Nye offentlige investeringer og vedlikehold i vei- og transportinfrastruktur og i helsevesenet er viktige drivkrefter. Det er også en god etterspørsel etter investeringer knyttet til det grønne skiftet som vindkraft, solenergi og ladning av elektrisk bil.


NETTOOMSETNING OG RESULTATER

Oktober–desember
Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 13 prosent og utgjorde 1 393 M (1 228) MSEK. Veksten kan i hovedsak tilskrives installasjonsvirksomheten. Den økte nettoomsetningen forklares av organisk vekst og positiv effekt fra valutaomregning med 5 prosent.

EBITA økte med 6 prosent og utgjorde 92 (87) MSEK, noe som medførte en EBITA-margin på 6,6 (7,1) prosent. Den lavere EBITA-marginen kan forklares ved fortsatt avvikling av Oras’ gamle prosjekt med svak lønnsomhet. Oras ble kjøpt opp i mai 2017, og prosjektporteføljen inkluderte flere prosjekter med svakhet lønnsomhet. De oppkjøpte Oras-prosjektene forventes å bli avsluttet i første kvartal 2019.

Januar–desember
Nettoomsetningen økte med 14 prosent og utgjorde 4 777 (4 185) MSEK. Veksten er forklart ved oppkjøpet av Oras i mai 2017, organisk vekst og positiv valutaomregningseffekt med 3 prosent.

Veksten kan tilskrives både service og installasjon. EBITA økte med 13 prosent og utgjorde 285 (254) MSEK, noe som medførte en EBITA-margin på 6,0 (6,1) prosent.


ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE

Oktober–desember
Bravida Norges ordreinngang minsket med 29 prosent til 853 (1 195) MSEK. Ingen større prosjekter ble rapportert i ordreinngang i perioden.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 9 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 552 (2 804) MSEK, i løpet av kvartalet ble ordrereserven redusert med -541 (-91) MSEK. Den lavere ordrereserven er forklart av en fortsatt avvikling av Oras-prosjektene med svak lønnsomhet og høy produksjon i et stort veitunnelprosjekt. De siste 12 månedene har 75 prosent av den oppkjøpte ordrereserven fra Oras blitt avsluttet.
Ordrereserven ligger fortsatt på et godt nivå.

Januar–desember
Ordreinngangen økte med 3 prosent og utgjorde 4 525 (4 406) MSEK.


Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/