Intern erfaren kandidat på plass som regiondirektør for nyopprettede Region Oslo Prosjekt i Bravida Norge.

Børge N. Johansen kommer fra stillingen som sjef for Bravidas avdeling Oslo Elektro Serviceprosjekt, og tiltrer i stillingen som ny direktør for prosjektregionen i Oslo 1. februar 2019.

Pressemelding

Tidligere Region Oslo ble ved årsskiftet delt inn i to nye regioner som mer effektivt skal betjene Oslo-markedet: Region Oslo Prosjekt og Region Oslo Service. Prosessen med å tilsette nye regiondirektører i begge regionene startet umiddelbart, og resultatet er nå klar for prosjektregionen.

Børge N. Johansen har vært ansatt i Bravida siden 2014 og jobbet før det mange år i Caverion. Børge har 11 års erfaring som prosjektleder og var prosjektsjef for Bravidas store og suksessfulle prosjekt på Pir Nord på Gardermoen. Han er 42 år gammel, opprinnelig fra Arendal, men bor nå i Oslo med samboer og to barn. Han tiltrer sin nye rolle senest 1. februar og vil i en overgangsperiode fortsatt ivareta sin avdelingssjefsrolle.

– Jeg har et brennende engasjement mot prosjektvirksomhet, og gleder meg til å være med på å forme en sterk prosjektkultur i Bravida ved å utarbeide og implementere klare overordnede mål og strategi. Jeg ser fram til å samarbeide med de andre regionene og avdelingene i Bravida, og jobbe opp mot store og komplekse prosjekter, byggherrer og kunder, forteller Børge. – Jeg vil også jobbe for å utvikle prosjektene sammen med våre kunder for å sikre omforente og gode løsninger. Slik tidlig involvering muliggjør digital samhandling og reduserer friksjon og risiko i utførelsesfasen, sier han.

Bravidas organisering stammer fra et grunnprinsipp om geografiske regioner. Oslomarkedet er stort og komplekst og over en liten geografisk utstrekning, og Bravida ønsket å ha en vesentlig større andel og høyere lønnsomhet i dette markedet. I den forbindelsen besluttet Bravida Norge i november 2018 å gjøre en endring i operasjonell organisering for det geografiske området rundt Oslo.

– Vi tror en rendyrking og fokusering på henholdsvis prosjekt og service i to regioner iOslo gir de beste forutsetningene for å øke veksten, forbedre lønnsomheten og sikre kvaliteten i alle ledd, sa administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, da nyheten ble gjort kjent i fjor.

Bravida har etter oppkjøpet av Moelven Elektro i 2016 fått stor aktivitet i Mjøsregionen, og i samme prosess som organisasjonsendringen for Oslo ble områdene rett syd, øst og nord for Oslo samlet i en nyopprettet region, Region Innlandet. Tore S. Hansen, tidligere regiondirektør for Region Oslo, leder den nye regionen.