Nyansatt regiondirektør for Region Oslo Service i Bravida Norge

Dag Vidar Kvernbråten kommer fra stillingen som eiendomsdirektør i ISS Norge, og tiltrer i stillingen som ny direktør for serviceregionen i Oslo 1. mars 2019.

Pressemelding

Tidligere Region Oslo ble ved årsskiftet delt inn i to nye regioner som mer effektivt skal betjene Oslo-markedet: Region Oslo Prosjekt og Region Oslo Service. Prosessen med å tilsette nye regiondirektører i begge regionene startet umiddelbart, og resultatet er nå også klar for serviceregionen.

Dag Vidar Kvernbråten kommer fra stillingen som eiendomsdirektør i ISS Norge. Han har der ledet en stor organisasjon med ca. 250 medarbeidere og har oppnådd meget gode resultater. Gjennom sine 12 år i ISS-systemet har Dag Vidar skaffet seg allsidig erfaring med teknisk drift og forvaltning av eiendom, der kunder og medarbeidere hele tiden har vært i fokus. Dag Vidar er 36 år gammel og bor på Kongsvinger med samboer og tre barn. Han tiltrer sin nye rolle i Bravida senest 1. mars.

– Jeg kjenner meg igjen i strategien til Bravida, og har stor tro på en rendyrking av leveransene fordelt på service og prosjekt. Jeg ser på dette som en utrolig spennende og viktig oppgave, og gleder meg til min første arbeidsdag som leder for Region Oslo Service, forteller Dag Vidar. – Jeg har lang erfaring fra eiendomsbransjen, en bransje som også er en stor innkjøper av Bravidas tjenester. Min utstrakte bakgrunn fra kundesiden, sammen med Bravidas samlede kompetanse innenfor tekniske leveranser, tror jeg vil bidra til å styrke og videreforedle Bravidas allerede gode posisjon i servicemarkedet, sier han.

Bravidas organisering stammer fra et grunnprinsipp om geografiske regioner. Oslo-markedet er stort og komplekst og over en liten geografisk utstrekning, og Bravida ønsket å ha en vesentlig større andel og høyere lønnsomhet i dette markedet. I den forbindelsen besluttet Bravida Norge i november 2018 å gjøre en endring i operasjonell organisering for det geografiske området rundt Oslo.

– Vi tror en rendyrking og fokusering på henholdsvis prosjekt og service i to regioner i Oslo gir de beste forutsetningene for å øke veksten, forbedre lønnsomheten og sikre kvaliteten i alle ledd, sa administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, da nyheten ble gjort kjent i fjor.

Bravida har etter oppkjøpet av Moelven Elektro i 2016 fått stor aktivitet i Mjøsregionen, og i samme prosess som organisasjonsendringen for Oslo ble områdene rett syd, øst og nord for Oslo samlet i en nyopprettet region, Region Innlandet. Tore S. Hansen, tidligere regiondirektør for Region Oslo, leder den nye regionen.