Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv – Bravidas tredje HMS-uke

Bygg og anlegg er en risikofylt bransje med raskt tempo, mange aktører og farlige miljøer. En ulykke kan skje hvemsomhelst, og ofte handler det om fysiske skader som enkelt kunne vært unngått. Det dreier seg også om handlinger og atferd på arbeidsplassen som påvirker psykisk helse. Dette ønsker Bravida å jobbe med å forbedre!

Pressemelding

– Grunnen til at vi avholder HMS-uke hvert år, er at vi skal skape en kultur for sikkerhet og hele tiden forbedre vårt sikkerhetsarbeid, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. – Den viktigste ressursen hos oss er alle de ansatte og ingen skal hverken bli fysisk eller psykisk skadet på jobb.

Fjorårets HMS-uke satte fokus på viktigheten av å aktivt bruke risikovurderinger i det daglige arbeidet. I år er hovedtemaet «STOPP et halvt»-metoden til Bravida:

  •  Stans opp
  •  Tenk deg om
  •  Observer risikoen
  •  Planlegg arbeidet du skal gjøre
  •  Påbegynn arbeidet ditt, når du vet at du kan jobbe trygt

– Vi skal både stoppe opp og tenke gjennom før vi gjør en usikker oppgave selv, og vi skal si stopp hvis vi ser en kollega i risiko eller en hendelse som kan føre til en skade, forteller prosjektleder for HMS-uka i Bravida Norge, Robert Krahl. – Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv.

Mottoet for HMS-uka er derfor Bidra til et godt arbeidsmiljø – si ifra – ikke gå forbi!

Et godt arbeidsmiljø gjelder ikke bare fysisk sikkerhet, men også psykisk trygghet. I Bravida har vi nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering – ingen ansatte skal utsettes for noen form for utilbørlig opptreden på jobb. Men det er dessverre slik at uønsket oppførsel også forekommer hos oss. I vår interne medarbeiderundersøkelse, Bravidakompasset, rapporterer ca. 10 % av ansatte i Bravida Norge at de har blitt utsatt for mobbing, trakassering eller diskriminering på jobb i løpet av de siste 12 månedene.

Derfor er det viktig at alle medarbeidere i Bravida vet hva de skal gjøre dersom de selv eller kollegaer blir utsatt for dette, og kjenner til Bravidas varslingsrutiner for kritikkverdige og ulovlige forhold.

Bravida har også en nullvisjon for yrkesskader, og har gjennom systematisk HMS-arbeid redusert antall ulykker vesentlig de siste årene. De vanligste risikoene og arbeidsulykkene i Bravida er knyttet til elulykker, fallulykker, både fra høyde og samme nivå, samt kuttskader. Et av tiltakene Bravida innførte i forbindelse med HMS-uka 2018 var et generelt hanskepåbud i hele konsernet.

I løpet av HMS-uka ønsker vi å involvere kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere. Vi tror at vi har mye å lære av hverandre. Ved å dele vår kunnskap håper vi å kunne skape en bedre og tryggere bransje for alle, sier Tore Bakke.

Bravidas HMS-uke finner sted 9.-13. september 2019.