VVS Engineering fusjoneres med Bravida Norge

Bravida har siden 1. januar 2016 eid 100 % av aksjene i selskapet VVS Engineering AS. Selskapet har frem til nå operert som et 100 % eid datterselskap av Bravida Norge AS, men fusjoneres i dag med Bravida Norge AS som overtakende selskap.

Pressemelding

Selskapene har over en lengre tid vært operasjonelt samordnet og benyttet samme systemer og plattform, samtidig med fusjonen vil VVS Engineeering benytte Bravidas profil og merkevare fullt ut.

All virksomhet blir videreført i Bravida Norge AS.