Bravida Norge sammen med Veni og Intuy skal bidra i digitalisering av nasjonalt sykehusprosjekt i Drammen

I prosjektet, med et totalt areal på 122 000 m2 og funksjonsareal er på 51 145 m2, skal Bravida sammen med Veni og Intuy levere BIM-kiosker og provisorisk nettverk. Dette for å sikre en effektiv og fremtidsrettet byggeplass.

Pressemelding

Kontrakten "NSD 1106 BIM-kiosker og tilstøtende tjenester" ble tildelt Bravida i januar 2021 av Helse Sør-Øst RHF. Kontraktens verdi er i overkant av 10,5 millioner kroner eks. mva, og forløper fra 2021 til 2024.

Lokasjon av det nye sykehuset på Brakerøya. Illustrasjon: Helse Sør-Øst
Konstellasjonen leverer samme type kontrakt til nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS2023) som har løpt siden 2019. Nytt sykehus i Drammen har brukt SUS2023 som referanseprosjekt inn mot NSD 1106-kontrakten. 

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande, samt ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde. Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya.

Bravida, Veni og Intuy ser frem til å levere BIM-kiosker og provisorisk nettverk, både inne og ute i byggefasen av nytt sykehus i Drammen. Gjennom de siste årene har selskapene sammen bygget opp erfaring og spesialkompetanse innenfor digitalisering av nasjonale byggeplasser. Konstellasjonen har pågående arbeider med tilsvarende løsning på SUS2023, hvor produksjonen på byggeplass er godt i gang. Den digitale løsningen Bravida, Veni og Intuy tilbyr og utøver har høstet positiv omtale fra flere hold i prosjektet.

Illustrasjon: Helse Sør-Øst

– Vi er brukere av BIM-kioskene og nettverksløsningen selv på de fleste moderne byggeplasser, gjennom våre tekniske kontrakter innenfor elektro, rør og ventilasjon på prosjekter i vårt vidstrakte land. Vi er absolutt tjent med å ha et effektivt system og robust infrastruktur for digital byggeplass, uttaler prosjektleder Jone Vold i Bravida.

Lasse Henrichsen i Veni mener at selskapene utfyller hverandre på en god måte og tilbyr en solid pakkeløsning for prosjekter som nytt sykehus i Drammen.
– Vi leverer en totalløsning, der hardware, software, montasje og drift ivaretas gjennom prosjektperioden, forteller han.

Videre informerer Ingebjørn Solheim i Intuy om hva konstellasjonen tilfører av verdi til prosjektet:
– Formålet med leveransen er å tilby nytt sykehus i Drammen en BIM- og provisorisk nettverksløsning som er robust, fleksibel og som skal føre til at entreprenørene på byggeplassen skal være effektive i hverdagen sin på prosjektet. Samtidig vil vi her bidra med en løsning som gjør det enklere for byggherren å håndtere det digitale grensesnittet.

I NSD 1106-kontrakten har Helse Sør-Øst RHF muligheten for å hente ut opsjon for tilsvarende leveranse ved Radiumhospitalet i Oslo.

Bravida i samarbeid med Veni og Intuy ser på dette som et marked i kraftig vekst, og satser videre på å digitalisere flere byggeplasser i fremtiden!