Bravida åpnet GreenHub i Bergen i dag: Konseptet om leveranse av bærekraftige servicetjenester og små prosjekter innen alle våre tekniske disipliner utvides

GreenHub i Bergen ble offisielt åpnet i dag, tirsdag 13. april 2021. Medarbeiderne på GreenHub fikk møte Bergens ordfører, Marte Mjøs Persen, på Teams under åpningen. 

  • Pressrelease

 Som vår første GreenHub i Oslo, vil vi også fra Teatergaten i Bergen sentrum levere servicetjenester og små prosjekter fra alle tekniske disipliner på en tverrfaglig, bærekraftig og miljøvennlig måte. GreenHubs medarbeidere vil bruke elektriske sparkesykler og lastesykler for å redusere oppdragstid, kostnader og utslipp. 

– GreenHub i Bergen svarer på mange deler av Bergen kommunes «Grønn strategi», som har mål om fossilfri by innen 2030 med fokus på bruk av sykkel, elektrisk transport, nullutslippssoner i Bergen sentrum og energieffektivisering av bygg, sier Gisle Kvamme, regiondirektør for Region Vestland i Bravida Norge. 

– Gode, smarte og miljøvennlige løsninger i byer vil være nøkkelen for å nå klimamålene våre, og målet om fossilfri by vil vi nå dersom kommunen, næringslivet og kunder jobber sammen. Bravidas GreenHub setter et godt eksempel her og viser at det er mulig å tenke miljøvennlig og grønt samtidig som dere gir kunder et bedre tilbud, sa Bergens ordfører Marte Mjøs Persen under åpningen. 

Les mer på www.bravida.no/greenhub.