Bravida har inngått intensjonsavtale om kjøp av selskapene i Minel Gruppen

Bravida, Norges ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester, har inngått en intensjonsavtale om kjøp av selskapene som utgjør Minel Gruppen, Norges femte største elektroentreprenør.

Pressemelding

Kjøpet skal gjennomføres i løpet av andre kvartal og forutsetter en gjennomført due diligence-prosess, en endelig enighet om kjøpsavtalen og en eventuell godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Minel omsetter i dag for rett i underkant av 600 millioner kroner og har rundt 350 medarbeidere innen elektro, lokalisert fra Otta i nord til Sarpsborg i sør, med hovedvirksomheten på Innlandet. Bravida Norge har i dag rundt 3000 medarbeidere innenfor fagområdene elektro, rør og ventilasjon, fordelt på 35 steder over hele landet.

– Et kjøp av Minel vil være en god investering i fremtiden. Vi har elektro, og rørvirksomhet fra før i den samme geografien, men vi ser at et kjøp av Minel vil styrke oss og gi betydelig bedre muligheter for å møte kundenes behov for elektrotjenester. Vi vil også sammen kunne levere alle fag, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge AS.

Kjøpet er det største Bravida Norge har gjort siden kjøpet av Oras i 2017.
– Minel Gruppen består av selskaper med lange tradisjoner, og som er sterke på elektroinstallasjon, både på prosjekt og service. Selskapene og de ansatte i Minel Gruppen besitter verdifull kompetanse og lokalkunnskap, og har levert gode resultater over tid. Etter et kjøp vil virksomheten bli organisert som en egen enhet i Bravida, og hovedsakelig drives videre som før, med samme navn - Minel, samme ledelse, de samme menneskene og fra de samme stedene som i dag, sier Tore Bakke. 

– Det er med blandede følelser vi nå velger å selge Minel. Vi har bygd stein på stein over mange år, vi er stolte over hva vi har klart å skape og hva Minel-selskapene har utviklet seg til å bli. Det er derimot en tid for alt og vi ser nå at tidspunktet for å få inn nye krefter er riktig. Dette inntrykket forsterkes også av den pågående konsolideringen vi nå ser i elektrobransjen, uttaler Lars Harald Røste, Rune Brennbakken og Tore Sæthersmoen som var med å stifte Elnett Øst i 1998, forløperen til Minel.

– Etter å ha brukt god tid og vurdert flere muligheter har vi til slutt landet på Bravida som vi mener er det beste selskapet til å videreføre det vi har bygget opp. Det har vært viktig for oss å finne en løsning som skaper trygghet og forutsigbarhet for våre ansatte i årene framover. Bravida er i dag et veldrevet konsern med en god driftsmodell. Vi har en sammenfallende forretningsfilosofi, deriblant lokalt lederskap, ha egne ansatte i stedet for innleid arbeidskraft og satsing på lærlinger. Videre har både Bravida og Minel alltid vært opptatt av kvalitet og lønnsomhet. Vi mener derfor de vil bli en solid og trygg eier. 

– I tillegg er det et pluss for oss at selskapene fortsatt skal drives med Minel-navnet, og at både vi og ansattaksjonærene vil være med videre på eiersiden i en tid framover, avslutter de tre gründerne.

Øyvind Sæthersmoen, daglig leder i Minel uttaler:
– Vi har over mange år bygget Minel med utgangspunkt i lokal tilhørighet. Dette har gitt oss en sterk og voksende markedsposisjon. Dette er viktig for oss også i fortsettelsen. Vi ser imidlertid behovet for en sterk medspiller for å løfte Minel flere skritt videre. I den sammenheng opplever vi at Bravida både deler og møter våre tanker om hvor vi står nå og hvor vi vil videre. Det skaper et godt utgangspunkt for videre utvikling av våre selskaper.