Bravida-konsernet med klar strategi om vekst innen byggautomasjon – også i Norge

Bravida-konsernet lanserte i midten av september «Building Automation» som eget forretningsområde i hele konsernet. I lengre tid har det vært jobbet aktivt på tvers av landegrensene for å sikre et forretningskonsept som kan benyttes i hele Bravida, også i Norge.

Pressemelding

Bravida har i dag flere sterke miljøer innen byggautomasjon i Norge, men ikke overalt og enkelte steder er miljøene relativt små.

– Vi vil nå gjøre noe med dette og det vil i den kommende tiden etableres egne sterke byggautomasjonsavdelinger i alle våre ni geografiske regioner. Vi vil bygge opp forretningsområdet både organisk og gjennom oppkjøp for å sikre at ambisjonene innfris, forteller administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

Sentralt på Bravidas hovedkontor i Oslo skal det rekrutteres en egen nasjonal ressurs som kun skal jobbe med å bygge opp byggautomasjon i Bravida Norge, samt koordinere mot de øvrige nordiske landene for å sikre at organisasjonen tenker «Ett Bravida». Personen som skal rekrutteres vil også være det faglige bindeleddet mellom lokalavdelingene og være Bravidas ansikt utad innenfor dette forretningsområdet.

– Vi skal ved vår satsing på Building Automation sørge for å integrere byggenes tekniske systemer slik at de spiller sammen og gir kunden opplevelser av gode, funksjonsriktige bygg med godt inneklima og optimale driftskostnader. Vår ambisjon er at vi, ved våre leveranser, skal bidra til at våre kunder når sine mål innenfor bærekraft og at de reduserer sine energikostnader, erklærer Bakke.

Bravida Building Automation vil komplettere Bravidas omfattende kundetilbud innen alle teknikkområder for service og prosjekt til bygg og anlegg.

Arbeidet med å implementere strategien er godt i gang med etablering av avdelinger, rekrutteringer og ikke minst med aktivt arbeid med fusjoner og kjøp av selskaper (Mergers and Acquisitions).

Bildetekster:
"Vi har utviklet Bravida Cloud, som er et webbasert SD-anlegg. Kunden har da mulighet til å administrere anleggene sine både internt på bygget, men også eksternt via pc, nettbrett og lignende."
"Vi utfører alt innen byggautomasjon. Eksempler på dette vil være feltnivå, undersentralnivå og administrasjonsnivå."