Bravida Norge har sin femte årlige HMS-uke denne uka, med spesielt fokus på risikoobservasjoner og risikovurderinger

HMS-uka har vært tradisjon i hele Bravida-konsernet siden 2017, og faller hvert år i uke 37. I år bygger vi på og fordyper oss i fjorårets hovedtema, nemlig risikoobservasjoner og
risikovurderinger. 

Pressemelding

Gjennom uka gjennomgår alle medarbeidere opplæring og aktiviteter knyttet til temaene, med fokus på ulike undertemaer hver dag. 

– Jeg er glad for at HMS-uka har blitt en tradisjon hos oss. Gjennom uka vi er i ferd med å legge bak oss har jeg besøkt kunder og prosjekter i hele landet og snakket om dette viktige temaet. Utrolig gøy å se hvor godt det jobbes med HMS og ikke minst registrere at sikkerhetskulturen er på plass, noe våre kunder verdsetter, forteller administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. 

I årets HMS-uke har hver enkelt avdeling blitt utfordret til å lage innhold og aktiviteter til lokal bruk, i tillegg til blant annet videoopplæringskurs og quiz sentralt fra. 

– Lokale og sentrale HMS-aktiviteter er gjennomført og jeg føler alle medarbeiderne har deltatt på en god måte. Våre verneombud er en viktig brikke i arbeidet og har bidratt med sin kompetanse, fortsetter Bakke. 

Årets HMS-uke har fortsatt koronarestriksjoner, men det har vært mulig med litt mer fysiske akiviteter gjennom uka. Blant annet er det innført Safety Walks, hvor leder besøker arbeidsplassen og går en runde sammen med medarbeiderne for å føre en dialog om sikkerhet i hverdagen. Sammen identifiserer de risikabel atferd og finner løsninger for å eliminere risikoer, og diskuterer forbedringsforslag. 

– Ingen skal skades fysisk eller psykisk på jobb i Bravida, det er vår målsetning! Og HMS-uka og Safety Walks er et viktig verktøy for å nå denne målsetningen, oppsummerer Bakke til slutt.

Gjennom arbeidet med HMS har Bravida Norge også redusert H-verdien, som sier noe om hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører minimum én hel dags fravær fra arbeid/arbeidsplassen. 

– Bravida Norge har gjennom systematisk HMS-arbeid de siste årene klart å redusere H-verdien i virksomheten gradvis til et historisk bunnivå. Det er blant annet innført en årlig HMS-uke og sikkerhetsopplæringen er også intensivert gjennom e-læringsprogrammer, kursing, risikometodeopplæring og risikoforståelse for alle medarbeidere, sier HMS-sjef i Bravida Norge, Robert Krahl.