Bravida Norge med stor kontrakt – skal levere alle elektriske installasjoner i sentralbygget til nytt sykehus i Drammen

Bravida Norge AS signerte 14. oktober kontrakten K4001 for leveranse av elektroarbeidene i sentralbygget til nytt sykehus i Drammen. Kontrakten har en verdi på i underkant av 340 millioner norske kroner eks. opsjoner og mva.

Pressemelding

Sentralbygget er på 90 000 m2 nybygg, og består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget – fordelt på til sammen ni etasjer. Nytt sykehus i Drammen blir et topp moderne sykehus på 122 000 m2. Det er Helse Sør-Øst RHF som er byggherre for det nye sykehuset.

Prosjektet starter opp umiddelbart med planlegging og samhandling, og produksjonsstart vil være våren 2022 med ferdigstillelse i 2025.

– For oss i Bravida Norge er dette en av største kontraktene vi har hatt på enkeltfag. Vi er allerede inne i prosjektet på sikkerhet, lås og beslag som vi ble tildelt i 2020, forteller administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. 

Bærekraft i flere dimensjoner har stort fokus i dette prosjektet noe som passer med Bravida sin strategi. Gjennom de siste årene har Bravida bygd opp god kompetanse på sykehusbygg både på Østlandet og i landet for øvrig, og har nylig ferdigstilt Tønsberg-prosjektet, psykiatribygg og somatikkavdeling ved Tønsberg sykehus. 

– Vi har i en årrekke jobbet målrettet og strategisk for å vinne disse kontraktene og jeg vil berømme de hos oss som har gjort dette mulig, sier en stolt divisjonsdirektør for Divisjon Østlandet i Bravida Norge, Øyvind Hagen.

– Byggingen av sentralbygget vil ha en bemanning på 10-50 personer fra Bravida, og vi vil stort sett gjennomføre dette ved egne medarbeidere fra våre avdelinger i Drammen, Sandefjord, Asker, Sarpsborg og Fredrikstad. En viktig del av bemanningen vil være mange av våre dyktige lærlinger som i dette prosjektet vil møte mange spennende utfordringer. Det har blitt lagt ned mye arbeid i tilbuds- og dialogfasen, og vi gleder oss nå til å komme i gang med dette prosjektet, forteller Hagen videre.

– For Bravida som selskap er dette en viktig kontrakt da bygging og drift av sykehus er et prioritert markedssegment for oss. Vi har flere store sykehusbygg under produksjon, noe som muliggjør kompetanseoverføring som sikrer god prosjektgjennomføring med riktige løsningsvalg. Vi takker Helse Sør-Øst RHF for at vi ble valgt som leverandør av elektrotekniske installasjoner i dette spennende prosjektet, sier Bakke i en avsluttende kommentar.