Bravida Norge med to store kontrakter på det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) – skal levere komplett anlegg for medisinske gasser og trykkluft samt brannslokkingsanlegg med sprinkler

Begge kontraktene ble signert mandag 1. november 2021. Verdien på kontrakten for medisinske gasser og trykkluft var på ca. 80 millioner kroner  mens verdien på kontrakten for brannslokkingsanlegg med sprinkler var på ca. 60 millioner norske kroner, begge eks. mva.

Pressemelding

– For oss er dette den største sprinklerkontrakten vi har inngått noensinne og den tredje største kontrakten på medisinske gasser, forteller administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

Sykehuset er et akuttsykehus og skal bygges på strekningen mellom Kristiansund og Molde. Sykehustomta er på Hjelset, om lag 20 km utenfor sentrum i Molde, og om lag 50 km fra Kristiansund. Akuttsykehuset på Hjelset er på 60 000 m2 nybygg, og vil fremstå som et topp moderne sykehusbygg som skal sikre økt pasientsikkerhet og gi kortere ventetid. Bravida sine kontrakter omhandler totalt 45 000m2 og gjelder for byggene somatikk og teknisk sentral.

Begge prosjektene starter opp umiddelbart med planlegging og samhandling, og produksjonsstart vil være høsten 2022 med overlevering høsten 2024 og det vil være full drift av sykehuset våren 2025.

Gjennom de siste årene har Bravida bygd opp god kompetanse på sykehusbygg i Norge og i landet for øvrig, og har nylig ferdigstilt Tønsberg-prosjektet som gjelder psykiatribygg og somatikkavdeling ved Tønsberg sykehus, og vunnet store kontrakter på Stavanger Universitetssjukehus og Drammen sykehus innenfor fagene medisinske gasser, rør og elektro.

– Vi har i en årrekke jobbet målrettet og strategisk for å vinne disse kontraktene og jeg vil berømme de hos oss som har gjort dette mulig, sier en stolt regiondirektør for Region Midt i Bravida Norge, Petter Storhaug. – Mye av byggingen av akuttsykehuset på Hjelset vil bli utført av Bravidas avdeling for VVS Prosjekt i Trondheim. Det har blitt lagt ned mye arbeid i tilbuds- og dialogfasen, og vi gleder oss nå til å komme i gang med dette prosjektet, forteller Storhaug videre.

– Arbeidene på medisinske gasser og trykkluft vil utføres av egne ressurser med våre kompetente medarbeidere fra spesialavdelingen for medisinske gasser i Oslo, forteller avdelingsleder for Medisinske gasser i Bravida Norge, Usman Riaz.

– For Bravida som selskap er dette viktige kontrakter da bygging og drift av sykehus er et prioritert markedssegment for oss. Vi har flere store sykehusbygg under produksjon, noe som muliggjør kompetanseoverføring som sikrer god prosjektgjennomføring med riktige løsningsvalg. Vi takker Helse Møre og Romsdal for at vi ble valgt som leverandør av medisinske gasser og trykkluft samt brannslokking med sprinkler i dette spennende prosjektet, sier Bakke avslutningsvis.