Klimakontrakt med Oslo kommune er signert – nå er Bravida Norges region Oslo Service medlem av nettverket Næring for klima

Fredag 5. november 2021 signerte regiondirektør i Bravida Norges region Oslo Service, Dag Vidar Kvernbråten, klimakontrakten sammen med byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav, på vegne av Bravida Norge i Oslo og omegn. 

Pressemelding

Gjennom klimakontrakten ønsker Oslo kommune å skape en arena for dialog og samarbeid mellom næringslivet og kommunen om å nå Oslos klimamål og mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå målene mot 2030 i tråd med klimastrategien, skriver Oslo kommune om avtalen. 

Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten

– Jeg er stolt av å jobbe i et selskap hvor bærekraftige løsninger skal være kjernen i alt vi gjør. Det er handlinger og resultater som teller, og for oss var det å skulle signere klimakontrakten Næring for klima med Oslo kommune helt riktig, sier regiondirektør i Bravida Norges region Oslo Service, Dag Vidar Kvernbråten.

I klimakontrakten samtykker bedriften som signerer til å bidra aktivt til å nå Oslos klimamål om å kutte utslippene av klimagasser med 95 % innen 2030, og å gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden. 

– Ved å signere forplikter vi oss til et tettere samarbeid med Oslo kommune og de andre bedriftene som er med. Vi ser frem til å aktivt bidra med tiltak som monner, og det må til hvis vi skal nå klimamålene som er satt for Oslo, fortsetter Kvernbråten. 

For å få signere avtalen, må bedrifter igjennom en søknadsprosess, som Bravida Norges region Oslo Service nå har vært igjennom. De som søker må kunne stå inne for prinsippene i klimakontraken og ha startet jobben med å redusere sitt eget klimafotavtrykk. Bravidas etablerte GreenHub-er er et eksempel på dette, hvor det fra sentrumsnære kontorer leveres miljøvennlige og bærekraftige servicetjenester ved hjelp av el- og sparkesykler.