Kvartalsrapport april–juni 2021 | Gjenoppbygging i servicevirksomheten ga vekst i kvartalet

Bravidas andre kvartalsrapport for 2021 ble offentliggjort i dag 16. juli. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om økt ordreinngang på 12 prosent, drevet av god etterspørsel etter service som økte i løpet av kvartalet. En forbedret etterspørsel etter installasjonsprosjekter økte ordrereserven med 510 MSEK.

Pressemelding Bravida Norge Kvartalsrapport

– Grunnet pandemien og forsinkelser i enkelte prosjekter reduseres omsetningen i kvartalet, men det er gledelig at vi opprettholder marginen på 6,4 prosent. Marginen på 5,5 prosent på første halvår er en forbedring fra samme periode i fjor. Våre medarbeidere har vært flinke til å tilpasse seg situasjonen og har jobbet hardt for å få dette til, sier Tore Bakke, adminstrerende direktør i Bravida Norge, i en kommentar til tallene.

– Ordrereserven er høyere enn på samme tid i fjor, samtidig som vi ser at servicevirksomheten stadig forbedrer seg. Positive framtidsutsikter gjør at vi også i år kan ta inn et stort antall lærlinger, forteller han videre.

– Innenfor bærekraft går transformasjon over til elbiler etter planen og våre satsninger på bærekraftige leveranser gjennom «Greenhubs» blir godt mottatt i markedet. H-verdien har stabilisert seg godt under 3 og det er veldig gledelig at vår kultur for sikkerhet nå virkelig har satt seg, sier Bakke avslutningsvis.

Administrerende direktr i Bravida Norge Tore Bakke
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. Foto: Bravida


Konsernsjef Mattias Johansson har videre gjort noen betraktninger om kvartalet for konsernet:

Oppkjøp

I 2021 har vi så langt gjennomført ti oppkjøp, hvorav et i juli, med en samlet årlig  omsetning på ca. 584 MSEK.

Som tidligere kommunisert signerte vi en intensjonsavtale for oppkjøpet av Minel Gruppen i Norge. Intensjonsavtalen gjelder til og med 30. september 2021, men begge parter er enige om at forutsetningen for å gjennomføre oppkjøpet ikke er tilstede på nåværende tidspunkt.

Vår vurdering er at mulighetene for oppkjøp generelt fortsatt er veldig gode.

Bærekraft

Vårt økte fokus på bærekraftige tjenester har blant annet resultert i flere GreenHub. GreenHub er et fossilfritt servicekonsept som vi tilbyr våre kunder i ni byer i Norden.


Bravida GreenHub – miljøvennlige og raske leveranser av tjenester over hele Norden. Foto: Bravida 

Vårt eget klimafotavtrykk har største fokus og som en del av den omstillingen skal minst 30 prosent av konsernets bilpark være fossilfri i 2025. Så langt i år utgjør antallet bestilte elbiler litt over 160 stykker.

Framtidsutsikter

Vi ser en tydelig bedring i servicevirksomheten og etterspørselen som minsket betydelig i 2020 på grunn av av pandemien har normalisert seg i løpet av kvartalet. Etterspørselen på installasjonsprosjekter har forbedret seg i løpet av våren. I installasjonsvirksomheten øker etterspørselen etter nybygg og renovering av boliger, industrilokaler og lager samt ombygging og oppgradering av kontorlokaler.

Som alle vet og som tidligere har blitt kommunisert, øker råvareprisene kraftig og det er fare for materialmangel i visse områder. I Bravida har vi et godt system for å håndtere dette. Vi jobber både med avtaler og lange samarbeid på leverandørsiden og med prisøkninger mot våre kunder. Vi ser dermed ingen vesentlig risiko for at høyere råvarepriser vil påvirke vår margin på lengre sikt.

Markedsutsiktene forbedret seg i løpet av kvartalet og etterspørselen etter bærekraftige og klimasmarte løsninger kommer til å bidra til et voksende marked.


For Bravida Norge

Marked

Evalueringer av det eksterne markedet for 2021/2022 peker på et forbedret servicemarked og et stabilt installasjonsmarked og et voksende totalmarked.

 

Nettoomsetning og resultat

April–juni

Pandemien har fortsatt hatt en negativ innvirkning på driften. Nettoomsetningen for Bravida Norge minsket med 6 prosent og utgjorde 987 (1 048) MSEK. I løpet av kvartalet minsket nettoomsetningen i installasjonsvirksomheten, men økte i servicevirksomheten. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med 4 prosent. Den organiske veksten var negativ og utgjorde -10 prosent.

EBITA minsket med 5 prosent og utgjorde 64 (67) MSEK. EBITA-marginen var uendret og utgjorde 6,4 prosent.

Januar–juni

Nettoomsetningen minsket med 13 prosent og utgjorde 1 968 (2 262) MSEK. I løpet av kvartalet minsket nettoomsetningen i installasjonsvirksomheten, men økte i servicevirksomheten. Valutakursendringer har hatt en ubetydelig innvirkning på nettoomsetningen. Den organiske veksten var negativ og utgjorde -13 prosent.

EBITA minsket med 11 prosent og utgjorde 108 (121) MSEK. EBITA-marginen økte og utgjorde 5,5 (5,3) prosent.

 

Ordreinngang og ordrereserve

April–juni

Ordreinngangen minsket med 14 prosent til 919 (1 067) MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 2 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 401 (2 359) MSEK. I løpet av kvartalet minsket ordrereserven med 67 MSEK.

Januar–juni

Ordreinngangen økte med 10 prosent til 2 272 (2 068) MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag.

 

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/