Kvartalsrapport januar–mars 2021 | Forbedret EBITA-margin og økende ordrereserve

Bravidas første kvartalsrapport for 2021 ble offentliggjort i dag 26. april. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om en forbedret ordreinngang, økende ordrereserve og en EBITA-margin som økte til 5,1 prosent i løpet av kvartalet.

Pressemelding

– Forholdene tatt i betraktning er jeg fornøyd med omsetning og resultater i dette kvartalet. Utfallet ble bedre enn jeg hadde forventet meg med tanke på de økte nedstengningene i kvartalet. Nettoomsetningen gikk ned med 3 prosent i kvartalet, noe som forklares med lavere produksjon innen service- og installasjonsvirksomheten i Norge. I Sverige og Danmark var omsetningen stabil samtidig som den økte i Finland, forteller Johansson.

– Oppsummert er vi fornøyd med årets første kvartal, hvor vi har klart oss bra forholdene knyttet til Covid-19-pandemien tatt i betraktning, istemmer Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

– Vår omsetning er i perioden noe redusert. Hovedsakelig skyldes dette forskyvning i tid på prosjekter, men også redusert tilgang hos enkelte servicekunder av smittevernhensyn. På tross av lavere omsetning har vi i første kvartal opprettholdt vår resultatmargin, hatt god ordreinngang og sikret en ordrereserve på tilsvarende nivå som samme periode i fjor. Vi er veldig glad for at vi nylig signerte elektroentreprisen på det nye sykehuset i Førde. Tidlig involvering og godt samarbeid i samspill bærer frukter og det at vi vant dette oppdraget er en bekreftelse på at vi har den riktige kompetansen og bemanningen, forteller Bakke. 

– Et av våre høyest prioriterte områder er et trygt arbeidsmiljø. Vi jobber systematisk med å forebygge og redusere yrkesskader på våre arbeidsplasser. Bravida Norges samlede H-verdi for 2020 endte på 2,95, som er en betydelig nedgang fra året før, og etter første kvartal 2021 har vi redusert denne ytterligere til 2,58. Vi har gjennom flere år jobbet systematisk med å få en kultur for sikkerhet, noe som gir resultater, sier Bakke.

Oppkjøp fortsetter å styrke Bravida

I 2021 har Bravida så langt gjennomført fem oppkjøp med en sammenlagt årlig omsetning på litt over 300 millioner SEK.

Vi har også signert avtale om to oppkjøp i Sverige med en sammenlagt omsetning på ca. 125 millioner SEK.

Vår vurdering er at muligheten for oppkjøp fortsatt er veldig bra.

Bærekraft

For å møte det økende behovet for infrastruktur for lading av elbiler for bedriftskunder så vel som privatpersoner, har Bravida utviklet en helhetsløsning, Bravida Charge. Ved å tilby kundene våre en helhetsløsning innen lading og administrasjon forenkler vi valget om å velge fossilfritt. Bravida Charge er et av initiativene i Bravidas langsiktige strategi om å redusere både våre kunders og vårt eget klimaavtrykk. Bravida Charge tilbys foreløpig kun i Sverige og Danmark, konseptet vil over tid også etableres i de øvrige nordiske landene.

Framtidsutsikter

Min vurdering er at etterspørselen på det nordiske service- og installasjonsmarkedet gradvis vil øke litt i 2021. Når vi går tilbake til en mer normalisert situasjon vil behovet for service som har blitt utsatt under pandemien øke. Innen installasjonsmarkedet øker etterspørselen etter nybygg og renovering av boliger, industrilokaler og lager samt ombygging og oppgradering av kontorlokaler. Vi ser ingen problemer med materialleveranser for øyeblikket, men vi vil bli påvirket av stigende råvarepriser, som vi tar hensyn til i prissettingen av fremtidige kundeleveranser.

Selv om de kortsiktige markedsutsiktene fortsatt er usikker, vil etterspørselen etter våre tjenester alltid være der og også styrkes av våre kunders ambisjoner om å finne bærekraftige og klimasmarte løsninger.

Mattias Johansson, konsernsjef, Bravida