Ny stor sykehuskontrakt i Førde

Bravida Norge har kontrakten for elektroarbeidene til det nye Livabygget ved Sykehuset i Førde med oppdragsgiver Veidekke.

Pressemelding

Livabygget vil bli et topp moderne sykehusbygg på ca. 13 000 m2 fordelt på ni etasjer. Bygget vil ha fokus på kvinner og barn med blant annet fire nye fødestuer. Bygget vil også få ny operasjonsavdeling og avanserte spesialrom. I kontrakten ligger også rehabilitering på ca. 2 000 m2 i eksisterende hovedbygg.

Det siste året har Bravida sammen med de andre tekniske entreprenørene, prosjekterende aktør, Veidekke og Helse Førde gjennomført en samspillsfase for å utvikle og sikre prosjektet på best mulig måte.

Bravida i Førde har de senere årene utført elektroarbeidene på de større utbyggingene som har vært ved sykehuset i Førde, men kontrakten på Livabygget blir den største.

Prosjektet starter opp våren 2021, og bygget skal være ferdig våren 2024.

– For oss ved Bravida i Førde, så er nok dette den største kontrakten vi har hatt ved vår avdeling. Gjennom de siste årene har vi bygd opp god kompetanse på sykehusbygg i Førde, og vi har nylig ferdigstilt det nye bygget for psykisk helsevern, Dagabygget, ved sykehuset, sier avdelingssjef ved Bravida i Førde, Svein Inge Midtun.

– Byggingen av Livabygget vil ha en bemanning på 10-25 personer fra Bravida, og vi vil stort sett gjennomføre dette med egne ansatte ved vår avdeling i Førde. Det har blitt lagt ned mye arbeid i samspillsfasen det siste året, og vi gleder oss nå til å komme i gang med dette prosjektet, forteller Midtun videre.

Livabygget, Førde sykehus. Illustrasjon: Nordic Arkitekter

– For Bravida som selskap er dette en viktig kontrakt da bygging og drift av sykehus er et prioritert markedssegment for oss. Vi har flere store sykehusbygg under produksjon, noe som muliggjør kompetanseoverføring som sikrer god prosjektgjennomføring med riktige løsningsvalg. Vi takker Veidekke og byggherren for at vi ble valgt som leverandør av elektrotekniske installasjoner i dette spennende prosjektet, sier administrerende direktør Tore Bakke i en kommentar.