Øyvind Hagen blir leder for Bravida på Østlandet

Øyvind Hagen blir leder for Bravida på Østlandet Øyvind Hagen er født og oppvokst på Leka og har de siste 30 årene vært bosatt i Telemark og blir en av to divisjonsdirektørene i Bravida Norge. Hagen skal lede 1 600 medarbeidere i sin nye stilling. Bravida er Norges største service- og installasjonsselskap for tekniske tjenester.

Pressemelding

Øyvind Hagen kommer fra stillingen som regionsdirektør i samme selskap. Nå blir han en av i alt seks ledere i Bravida Norges nye ledergruppe. 
– Øyvind har tatt stadig større ansvar i Bravida og levert svært gode resultater. Jeg er glad for at han nå tar oppgaven med å lede en av våre to divisjoner. Han vil få ansvaret for å utvikle en enda sterkere divisjon for selskapet på Østlandet, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

Bravida Norge har økt omsetningen med 2 milliarder de siste fem årene og har mer enn 3 000 medarbeidere totalt.
– Vi har hatt en stor vekst de siste årene og utvidet tjenestespekteret vårt. Nå gjennomfører vi en organisasjonsendring, som skal gi oss ytterligere vekst i årene fremover. Øyvind får ansvaret for fem regioner med totalt 41 avdelinger. Det gjør at vi både kan øke takten på organisk vekst og oppkjøp, sier Bakke.

Bravida har vokst betydelig i servicesegmentet, et segment det satses kraftig på fremover. I tillegg har andelen av installasjonsprosjekter, der selskapet har kommet inn i en tidlig fase og hvor deltakerne utvikler prosjektet sammen, økt.
– Veksten er en kombinasjon av en bevisst satsing på flere serviceoppdrag over hele landet og en ny tilnærming til prosjekter. Nå kommer vi tidligere inn i store prosjekter og vi leverer flere av våre fag. Det gjør at vi kan utnytte ekspertisen vår enda bedre. Vi ser også at etterspørselen øker på moderne og mer bærekraftige løsninger og flerfaglige leveranser, sier Øyvind Hagen.

Divisjon Østlandet, som Øyvind Hagen får ansvaret for består av Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, samt Innlandet.
– Den største driveren og markedet i denne delen av landet er Stor-Oslo-området. Vi ser en betydelig vekst i serviceoppdrag  på næringsbygg og for større utviklingsprosjekter. Bravida er den største leverandøren innenfor tekniske fag til den massive sykehusutbyggingen i Norge og har gjennomført og er i gang med en rekke av disse oppdragene. Kravene til bærekraft øker både fra leietakere og eiere, det gjenspeiles i etterspørselen etter nye mer miljøvennlige installasjoner og bedre styringssystemer, sier Øyvind Hagen.

Hans tidligere region ble fra nyttår delt i to regioner. Frode Heimark skal lede Vestfold/Telemark og Martin M. Andersen får ansvaret for å lede Nedre Viken.