Ronny Øvrevik blir leder for Bravida på Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge

Ronny Øvrevik fra Egersund blir en av to divisjonsdirektører i Bravida Norge. Øvrevik skal lede 1500 medarbeidere i sin nye stilling. Bravida er Norges største service- og installasjonsselskap for tekniske tjenester.

Pressemelding

Ronny Øvrevik kommer fra stillingen som regionsdirektør i samme selskap. Nå blir han en av i alt seks ledere i Bravida Norges nye ledergruppe. 
– Ronny har tatt stadig større ansvar i Bravida og levert gode resultater. Jeg er glad for at han nå tar oppgaven med å lede en av våre to divisjoner.  Han vil få ansvaret for å utvikle en enda sterkere divisjon for selskapet langs kysten, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge. 

Bravida Norge har økt omsetningen med 2 milliarder de siste fem årene og har mer enn 3 000 medarbeidere totalt.
– Vi har hatt en god vekst de siste årene og utvidet tjenestespekteret vårt. Nå gjennomfører vi en organisasjonsendring, som skal gi oss ytterligere vekst i årene fremover. Ronny får ansvaret for fire regioner med totalt 35 avdelinger. Det gjør at vi både kan øke takten på organisk vekst og oppkjøp, sier Bakke.

Bravida har vokst betydelig i servicesegmentet, et segment det satses kraftig på fremover. Vi ser blant annet et stort potensial for vekst i de største byene; Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Og det er spesielt innenfor VVS-fagene potensialet er størst.
I tillegg har andelen av installasjonsprosjekter, der selskapet har kommet inn i samarbeidet i en tidlig fase, økt.
– Veksten er en kombinasjon av en bevisst satsing på servicesegmentet og økt fokus på samarbeidsprosjekter. Nå kommer vi tidligere inn i store prosjekter og vi leverer flere av våre fag. Det gjør at vi kan utnytte ekspertisen vår enda bedre. Vi ser også at etterspørselen øker på moderne og mer bærekraftige løsninger, sier Ronny Øvrevik.

Divisjon Kysten, som Ronny Øvrevik får ansvaret for, består av Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.
– Jeg ser frem til å bidra aktivt for å utvikle divisjonene fra Lindesnes til Nordkapp. Vi har hatt en god vekst langs kysten og det er mange interessante bygge- og infrastrukturprosjekter som skal realiseres de neste årene. Vi er blant annet inne på flere sykehusprosjekter i både Stavanger, Førde og Molde. I tillegg planlegges det flere spennende datasenter og batterifabrikker langs kysten, nå senest med Morrow Batteries som skal bygge ny gigantfabrikk i Arendal. Innen Samferdsel og tunnel kommer det mange store prosjekter, nå først Rogfast, som blir verdens lengste undersjøiske tunnel. 
Samtidig ser vi mange muligheter innen service og bærekraft. Flere og flere av våre kunder ønsker bærekraftige løsninger i forhold til energiforbruk og her kan vi bidra med vår kompetanse innen alle de tekniske fagene. Det er utrolig spennende utfordringer å ta tak i, sier Ronny Øvrevik. 

Hans tidligere region deles i to. Gisle Kvamme skal lede region Vestland, mens Trond-Lauritz Larsen skal lede region Agder/Rogaland.