Satsing på «Vi som bygger sykehus» – internt nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling

Vår lange erfaring med store og komplekse prosjekter innenfor sykehusbygging har gitt Bravidas medarbeidere unik kompetanse og erfaring. Nå har vi opprettet et eget nettverk for å dele denne kunnskapen på tvers av prosjekter og regioner. Slik vil Bravida bli enda bedre på sykehusprosjekt – som igjen vil komme våre kunder til gode!

Pressemelding

Med mange langvarige og flerfaglige sykehusprosjekter utført over hele landet er det etter hvert mange dyktige medarbeidere i Bravida som har tilegnet seg mye kunnskap om hvordan disse prosjektene best kan vinnes, planlegges og gjennomføres. Denne kunnskapen ønsker vi å samle, systematisere og dele på en bedre måte på tvers av geografi og organisering. 

En gruppe bestående av Bravidas divisjonsdirektører, leder for Oslos spesifikke prosjektregion, samt nøkkelpersoner innen tekniske leveranser og prosjekter ble samlet. Gruppen ledes av Håkon Hellebust som er i avslutningsfasen av Bravidas omfattende traineeprogram, som samtidig jobber med byggingen av nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS2023), sammen med andre erfarne medarbeidere fra Bravida. 

Håkon forteller at sykehusbygg er et område Bravida satser kraftig på, og at Bravida allerede har svært mye erfaring og kompetanse på dette:
– Dette er noe vi ønsker å strukturere og jobbe videre med slik at vi får utnyttet kunnskapen best mulig, og sikre samarbeid på tvers av regioner uavhengig av hvilken prosjektfase man er i. Vi ønsker alltid å forbedre oss!

– Poenget er å involvere flere deler av organisasjonen som er relevante for sykehusbygging, slik at vi kan lykkes enda bedre med prosjektene våre, både de vi jobber med nå og de vi ønsker å jobbe med i framtiden, sier Håkon. 

Etter de første digitale møtene med aktuelle prosjektledere og baser, var tilbakemeldingene svært positive. Planen er å ha noen fysiske møter på sikt, slik at gruppen kan etablere et enda tettere nettverk. Det vil forhåpentligvis senke terskelen ytterligere for samarbeid på tvers av regioner og prosjekt, og dele ressurser og nøkkelpersoner etter behov. 

– Våre eksisterende kunder har valgt Bravida blant annet fordi vi har lang erfaring fra sykehusprosjekter. Velger man Bravida får man en entreprenør som har et system for å dyrke og dele denne kompetansen. Vår verdiskapning er å bygge og drifte bærekraftige bygg, sier Håkon Hellebust.