Sykehus-satsing gir resultater: Bravida med storkontrakter på nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal – Skal levere elektro, teleteknikk og elektronisk sikringsanlegg til samlet verdi på over 400 mill. kr

Kontraktene ble tirsdag 21. desember signert på Teams, og gjelder for henholdsvis elektrisk og teleteknisk anlegg til en verdi på ca. 390 millioner kroner samt en elektronisk sikringskontrakt til en verdi på ca. 15 millioner kroner, begge eks. mva.

Pressemelding

SNR består både av et akuttsykehus som skal bygges på Hjelset, om lag 20 km utenfor sentrum i Molde og om lag 50 km fra Kristiansund, samt Helse Møre og Romsdal sitt tilbud ved SNR i Kristiansund. Bravidas kontrakter gjelder for leveranser til akuttsykehuset på Hjelset som består av 60 000 m2 nybygg og vil fremstå som et topp moderne sykehusbygg som skal sikre økt pasientsikkerhet og gi kortere ventetid.

Gjennom alle prosjektets faser legges det opp til samhandling og optimalisering, hvor samhandlingen i utgangspunktet er tenkt i tre ulike perioder. I denne fasen dannes grunnlag for de mest bærekraftige og effektive løsningene for både gjennomføring, og for fremtidig energibruk i byggene. Bravida har store ambisjoner både innenfor digitalisering og prefabrikasjon i gjennomføringen av prosjektet. Begge er viktige bidrag i forhold til reduksjon av både CO2 og avfallshåndtering.

– Her kan vi dra nytte av erfaringene fra tilsvarende prosjekt ved nye Stavanger Universitetssjukehus, som vi gjennomfører sammen med blant annet Cowi, som også skal prosjektere de elektriske anleggene ved SNR Hjelset, informerer divisjonsdirektør i Divisjon Kysten i Bravida Norge, Ronny Øvrevik.

I elektroleveransen inngår blant annet system for hovedfordeling og elkraftfordeling til forbruk og drift, belysning og nødlys samt system for nød- og avbruddsfri kraftforsyning. Teletekniske anlegg omhandler kabling til telefordeling til IKT-rom, sikkerhetsanlegg samt pasientsignal og romkontroll, i tillegg til komplett brannvarslingssystem.

Den elektroniske sikringsleveransen inkluderer adgangskontroll, TV-overvåkning samt innbrudds- og overfallsalarm. System for adgangskontroll og innbruddsalarm vil leveres gjennom sikkerhetsplattformen Integra fra Systemhouse Solutions.

Med disse kontraktene har Bravida signert totalt fire kontrakter på SNR-prosjektet, hvor to kontrakter for komplett anlegg for medisinske gasser og trykkluft samt brannslokkingsanlegg med sprinkler ble signert i begynnelsen av november, med en samlet kontraktsverdi på ca. 140 millioner kroner eks. mva.

Prosjektet starter opp umiddelbart med planlegging og samhandling, og produksjonsstart vil være høsten 2022 med overlevering høsten 2024. Byggingen av det nye akuttsykehuset startet i juni 2021 og det skal stå klart til bruk våren 2025.

– Nå ser vi virkelig frem til å starte arbeidene med elektro og sikkerhet på SNR. Prosjektet kjenner vi godt gjennom flere anbudsprosesser, derfor ligger det til rette for god produksjon og godt samarbeid i dette store prosjektet. Vi takker så mye for tilliten fra Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal og ser frem til å bidra til at regionen får det sykehuset de fortjener! Det sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

Bygging og drift av sykehus er et prioritert markedssegment i Bravida, og selskapet har de siste årene bygget opp sterk kompetanse og erfaring på bygg og drift av helseforetak i hele landet, blant annet ved nylig ferdigstillelse av Tønsbergprosjektet som gjelder utbyggingen av sykehuset i Vestfold. Selskapet har også nylig vunnet flere store kontrakter på nye Stavanger Universitetssjukehus og Drammen sykehus innenfor fagene medisinske gasser, sprinkler og elektro.

– Vi har i en årrekke jobbet målrettet og strategisk for å vinne disse kontraktene, det har blitt lagt ned mye arbeid i tilbuds- og dialogfasen, og jeg vil berømme de hos oss som har gjort dette mulig. Vi gleder oss nå til å komme i gang med disse prosjektene, sier en stolt regiondirektør for Region Midt i Bravida Norge, Petter Storhaug. – Disse to kontraktene vil bli utført av prosjektavdelingen på elektro og vår Fire & Security-avdeling i Trondheim. Elektrokontrakten er en stor kontrakt og vi vil benytte oss underentreprenører for å løse deler av oppgaven. Vårt mål er at en flere av disse skal være lokale leverandører.

– Vi har flere store sykehusbygg under produksjon, noe som muliggjør kompetanseoverføring som sikrer god prosjektgjennomføring med riktige løsningsvalg, sier Storhaug i en avsluttende kommentar.


Bildetekst:
Signering over Teams med (fra venstre) administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke; administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke; og viseadministrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Heidi Nilsen. Foto: Guri Viken, Helse Møre og Romsdal