Vellykkede prosjekter krever god samhandling – hva skjer på Hjelset?

Bravida har de siste årene bygget mange sykehus og har flere i produksjon. Vi har gjennom denne perioden sørget for å bygge kompetanse hos våre medarbeidere slik at vi kan lære av feil og forbedre oss hele tiden. Internt har vi gruppen «Vi som bygger sykehus», hvor erfaringer utveksles og kunnskap overføres. For å beholde og utvikle kompetanse trenger vi forutsigbarhet. Dessverre fremstår prosessen på Hjelset som en parodi!

Pressemelding

Med vår erfaring og kompetanse innen bygging og drift av sykehus er vi mildt sagt overrasket over det som nå skjer på SNR. For tredje gang skal dette prosjektet ut på markedet da byggherren mener at både totalentreprisen og samspillsentreprisen har gitt for høy byggekostnad sett opp mot deres eget budsjett.

Kan det være noe med budsjettet? Vi har begge gangene vunnet kontrakten sammen med Skanska, noe som burde indikere at vi som gruppe svarte best på oppgaven hva angår både pris, kvalitet, HMS, oppgaveforståelse og kompetanse.

Vi har bygget sykehus som byggherrestyrte entrepriser, totalentrepriser, IPD-kontrakter (Integrated Project Delivery) og samspillsentrepriser. Vi har erfaringsmessig sammenlignet prisene fra de prosjektene vi har levert, og ser at SNR ligger på riktig nivå. Vi har aldri opplevd av en byggherre endrer kontraktstrategi i løpet av prosjektets gang, men nå skjer dette for tredje gang på Hjelset.

Alle som har jobbet lenge i prosjektverden vet hva stikkordet er for et vellykket prosjekt: Planlegging. Nå legges det opp til nye anbudsrunder med delte entrepriser. Selv om byggherren har brukt 600 millioner kroner uten at bygging er påbegynt, finnes det ikke detaljprosjektering og beskrivelser på teknisk side som er i nærheten av å være fullstendige som anbudsdokumenter. I sakspapirene til styremøtet som skal være på torsdag skrives det at det gjenstår noe detaljprosjektering, det er ikke riktig. Det gjenstår svært mye, og det skal eventuelt gjøres av andre rådgivere som vinner kontraktene som også skal utlyses.

Først skal konkurranser for arkitekt og rådgivere utlyses, deretter skal anbudspapirer for utførelse produseres for dette gigantbygget før entreprenørene kan prise og utarbeide tilbud. Fortsetter man dialogen med vår gruppe og velger å ikke avbestille vil vi prosjektere samtidig som vi bygger og kan holde fremdriften som er skissert.

Velger man nå å endre entrepriseform må bygget prosjekteres først, noe som vil ta betydelig tid – og personlig tror jeg fort byggingen kan bli forsinket med 12-18 måneder. I tillegg blir det stress, og erfaringsmessig vet vi at dette går på bekostning av god planlegging som er suksessfaktor nr. 1!

Jeg skal ikke gå inn i en diskusjon om hvilken entrepriseform som er best egnet, men nå er det en gang slik at byggherren har valgt samspillkontrakt, et samspill som har fungert veldig bra frem til nå. Vi har tilført vår beste kompetanse til prosjektet, det samme har Skanska og de øvrige deltakerne gjort. Byggherren gir uttrykk for at de er veldig fornøyd med prosjektet og hvordan det er løst. Problemet er bare at vi har en byggherre som ikke har penger til det bygget som er ønsket, og som tror at det blir rimeligere med en ny entrepriseform.

For oss som produksjonsbedrift føler vi oss misbrukt da byggherren har kjent til prosjektkosten i snart ett år! Vår verdiskapning er å bygge bygg for å sikre arbeid til våre 3000 ansatte. I tillegg til våre egne ressurser samarbeider vi med lokale sterke bedrifter som sysselsetter mange mennesker lokalt i regionen. En slik avbestilling trenger vi ikke i disse pandemitider. Med våre planer ville prosjektet sysselsatt nærmere 100 fagarbeidere innen tekniske fag mot slutten året, og hatt en bemanningstopp på omkring 300 fagarbeidere året etter. Mange av disse ville kommet fra lokale selskaper vi samarbeider med.

Ser man på saksunderlagene som skal behandles i Helse Møre og Romsdal på torsdag er det tydelig at byggherren ser at rammen ikke holder og søker den utvidet. Samtidig vil de avbestille Skanska og prøve for tredje gang å få ned prisen. Gjennom søknad om økt ramme erkjenner man at rammen var feil. Tar man beslutning om ny anbudsrunde vil prosjektet i tillegg til å bli dyrere enn forventet også bli betydelig forsinket med de konsekvensene dette får for helsetilbudet i regionen!

Jeg ser i mediene at konsernsjefen i Skanska aldri har opplevd maken til prosjekthåndtering i sin lange karriere. Jeg er faktisk enda eldre enn Ståle og har heller ikke opplevd noe lignende.

 

Hilsen Tore Bakke
Administrerende direktør, Bravida Norge AS