Bratseth AS og Ielektro AS inngår samarbeid med Bravida Norge for K4001 – Elektrokontrakten for nytt akuttsykehus på Hjelset (ASH)

Bratseth AS og Ielektro AS har inngått samarbeidsavtale med Bravida Norge for gjennomføring av kontrakten Bravida har for nytt akuttsykehus på Hjelset som en del av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

Pressemelding

I desember signerte Bravida Norge AS kontrakter med Helse Møre og Romsdal.

For elektrokontrakten er det nå inngått samarbeidsavtale med de lokale virksomhetene Bratseth AS og Ielektro AS. Med på laget er også Ielektro sin søsterbedrift Bøifot Elektro fra Kristiansund. 

Samarbeidsavtalen medfører at ca. 50 % av kontrakten utføres med lokal arbeidskraft, og vil sikre lokale virksomheter betydelig aktivitet på prosjektet ut 2024. Anslagsvis vil ca. 30 medarbeidere fra de to lokale virksomhetene være engasjert i prosjektet fra våren av.

Partene har etter at Bravida ble tildelt kontrakten i desember jobbet med å få på plass en avtale om samarbeid, og samarbeidsavtalen er nå signert.

– Det betyr mye for oss som lokale virksomheter å endelig kunne komme i gang med et prosjekt som er viktig for regionen i flere år fremover, sier Rune Midthaug, daglig leder for Bratseth AS.

– Vi er veldig fornøyde med å få med Ielektro og Bratseth med på laget for å gjennomføre en av de største elektrokontraktene som er inngått i Bravida. De vil tilføre både kompetanse og kapasitet, sier Petter Storhaug, regiondirektør for Region Midt i Bravida Norge AS.

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Bravida er også Midt-Norges største tekniske entreprenør med om lag 600 medarbeidere. Bravida tilbyr spesialkompetanse innen elektro, automasjon, sikkerhet, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene kan selskapet ta ansvar for hele installasjonsprosessen, fra design og prosjektering til installasjon og service.

Bratseth AS er en teknisk entreprenør innen prosjektering, elektro og ventilasjon. Lokalisert med hovedkontor i Sunndal og avdelingskontor i Molde og på Aukra leverer de tjenester i hele Møre og Romsdal. Gjennom selskapets erfaring i markedet siden 1953, har de opparbeidet seg høy kompetanse innen hvert fagfelt, både mot bedriftsmarkedet og privatpersoner. Selskapet har per i dag 76 medarbeidere og omsatte i 2021 for ca. 106 MNOK.

iElektro AS er en lokal elektroentreprenør som tar alle oppdrag innen elektrotekniske installasjoner, svakstrøm, varmepumper og automasjon, fra mindre elektriske installasjoner i private boliger og hytter til større prosjekt. De ønsker å hjelpe sine kunder med hensyn til salg av gode løsninger både når det gjelder kvalitet, ENØK og sikkerhet. De har avdelinger i Molde, Hustadvika, Aukra og Gjemnes. Selskapet har per i dag 66 medarbeidere og omsatte i 2021 for ca. 79 MNOK.

Bøifot Elektro AS har om lag 25 medarbeidere og omsatte i 2021 for ca. 41 MNOK.