Bravida Norge tar inn over 220 nye lærlinger og fem nye traineer i 2022

I år har Bravida Norge tatt inn 225 nye lærlinger og fem nye traineer til vårt toårige traineeprogram innen service- og prosjektledelse.

Pressemelding

De nye lærlingene er fordelt på 52 av våre avdelinger i hele landet, og etter årets inntak har vi over 500 lærlinger til sammen i Bravida Norge. Årets lærlinginntak består blant annet av 21 jenter, som er 15 flere enn året før.

– Bravida har gjennom mange år rekruttert et stort antall lærlinger som har blitt utdannet til fagarbeidere og utgjør i dag en stor del av vår grunnbemanning. Dette er en viktig rekrutteringsplattform for å sikre vår vekst og ikke minst sikre kapasitet og kompetanse i bransjen, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. 

Den største andelen av lærlingene i Bravida starter innen elektrofagområdet, og en noe mindre andel innen rør. Bravida har også tatt inn seks nye lærlinger fordelt på fagområdene ventilasjon og automasjon. Det geografiske området som tar inn flest lærlinger er også i år Trondheim, som tar imot hele 34 ungdommer som får startet sin arbeidskarriere i Bravida.

– Yrkesfagene er mer populære enn noen gang og mange unge velger en yrkesfaglig studieretning. I Bravida har vi i år ansatt flere lærlinger enn noen gang, omtrent 225 lærlinger. Det er viktig at også andre bedrifter i bransjen gjør det samme slik at vi gir alle de som ønsker læreplass mulighet til å fullføre sin utdanning. Det er gledelig å ønske alle våre nye lærlinger velkommen til oss, fortsetter Bakke. 

Årets trainee-kull, Sander Hamborg (23), Petter Olstad (25), Jarani Suntharalingam (25), Kristin Steinsland (26) og Aleksander Fridén (27), har oppstart i høst. Tre skal jobbe mot prosjekt, en mot service og en mot Fire & Security.

F.v. Petter Olstad, Kristin Steinsland, Sander Hamborg og Aleksander Fridén.

 

 

 

 

 

 

 


Jarani Suntharalingam

 

– Vår bransje endres, blir mer kompleks og det stilles nye krav til oss. Derfor har vi også behov for flere unge medarbeidere med høyere utdanning. Bravida har gjennom flere år tatt inn traineer fra høyskoler og universiteter, noe som har vært en stor suksess, sier Bakke og legger til:

– Programmet gjør at disse unge talentene får mulighet til å bygge arbeidserfaringer på alle nivåer i vår virksomhet og ender opp som meget kompetente prosjektledere eller i andre ledende posisjoner i selskapet vårt.

Bildetekst lærlinger 2022: F.v. Esrom Mengsteab Habtegergis, Jonas Pedersen, Jonas Aronsen, Benjamin Nilsen Johansen, Mathias Dreyer og Andreas Aleksander Johannessen. Foto Christian Sommerseth Larsen.